Align Technology rozszerza globalną działalność o nową inwestycję w regionie EMEA

Align Technology rozszerza globalną działalność o nową inwestycję w regionie EMEA. We Wrocławiu powstanie nowy zakład produkcyjny, w którym docelowo znajdzie zatrudnienie 2500 osób.

 • Kolejna globalna inwestycja Align Technology w regionie EMEA – zakład, w którym produkowany będzie system Invisalign – powstaje w Polsce, we Wroclawiu.
 • Nowa inwestycja poszerzy możliwości masowej personalizacji rozwiązań firmy Align dla całego regionu EMEA, w tym szeroko zakrojonych technologii druku 3D, umożliwiających produkcję ponad 700 tysięcy unikalnych nakładek dziennie na świecie.
 • Nowy zakład produkcyjny jest kolejną inwestycją po placówkach planowania leczenia Invisalign we Wrocławiu, Madrycie i Kolonii, obsługujących obecnie ponad 62 700(1) certyfikowanych lekarzy Invisalign w całym regionie EMEA.
 • Plan inwestycji zakłada powstanie ponad 2500 nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat.

Firma ogłosiła plany uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu – pierwszego w Europie i trzeciego na świecie (po zakładach w Juarez w Meksyku i Ziyang w Chinach), będącego odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie rynku w regionie EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Obecnie w regionie EMEA żyje nawet 150 milionów osób z wadami zgryzu, a każdego roku ponad 5 milionów z nich rozpoczyna leczenie ortodontyczne, dążąc do zdrowego i pięknego uśmiechu.

Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest na początku 2022 r. Inwestycja jest jednym z działań w ramach strategii firmy, której celem jest ekspansja operacyjna w kolejnych regionach i krajach. Bezpośrednio z zakładu przezroczyste nakładki Invisalign będą dostarczane do współpracujących z firmą lekarzy, którzy wykorzystają je w leczeniu wad zgryzu u swoich pacjentów.

Niezmiernie miło jest mi ogłosić plany otwarcia naszego pierwszego zakładu produkcyjnego w regionie EMEA i trzeciego na świecie. To niezwykle ważna inwestycja, która odzwierciedli nasze zaangażowanie na rzecz ponad 62 700 certyfikowanych lekarzy Invisalign i ich pacjentów w regionie. Inwestycja ta będzie stanowiła rozszerzenie działań naszych lokalnych placówek, do których zaliczają się zakłady planowania leczenia (TREAT) w Polsce, Niemczech i Hiszpanii – mówi Emory Wright, starszy wiceprezes, Global Operations.

Firma Align Technology jest największym na świecie producentem wykorzystującym technologię druku 3D. Każdego dnia w jej zakładach na całym swiecie powstaje aż 700 000 unikalnych części spersonalizowanych nakładek ortodontycznych. Z systemu Invisalign korzysta ponad 200 000 certyfikowanych stomatologów i ortodontów na całym swiecie. Dzięki rozwiązaniom firmy Align Technology lekarze pomogli już ponad 9,6 mln pacjentom, w tym 2 mln z regionu EMEA (według stanu z czwartego kwartału 2020).

Nasza nowa placówka we Wrocławiu przyczyni się do powstania ponad 2500 miejsc pracy do końca 2025 r. i będzie największą inwestycją firmy w regionie EMEA. Przez ostatnie 20 lat firma zwiększała w nim swoją obecność, otwierając nowe biura, budując mocne lokalne struktury oraz uruchamiając zakłady planowania leczenia na trzech różnych rynkach – z perspektywą dalszej ekspansji. Nowa inwestycja pozwoli nam umocnić nasze stałe zaangażowanie na rzecz lekarzy Invisalign w regionie i udzielić im bardziej indywidualnego wsparcia – dodaje Markus Sebastian, starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający, EMEA.

Dodatkowe komentarze dotyczące inwestycji:

Rozwój polskiego przemysłu z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, to jeden z priorytetów naszego rządu, co uwypuklimy w opracowanej Polityce Przemysłowej Polski. Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki zarówno dla rozwoju rodzimych firm, jak również zachęcania kapitału zagranicznego do inwestycji w Polsce. Konsekwentnie wspieramy inwestycje w cyfryzacje. Nasz kraj posiada jednych z najlepszych na świecie specjalistów z obszaru IT i cyfryzacji, a instrumenty wsparcia takie jak specjalne strefy ekonomiczne czy rządowy program grantowy znacznie upraszczają procedurę inwestycji i rozwoju biznesu. Cieszy nas, że kolejny inwestor – firma Align Technology, docenił te możliwości i zdecydował się na ekspansję w regionie EMEA lokalizując jedne z najnowocześniejszych zakładów druku 3D i produkcji cyfrowej na terenie Polski – mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Niezmiernie cieszy mnie decyzja Align Technology o dalszym rozwoju działalności w Polsce. Mówimy o jednym z największych projektów ostatnich lat z branży medycznej w naszym kraju. Istotne znaczenie ma dla nas zarówno charakter, jak i skala tej inwestycji. Nowy projekt to ogromny potencjał jeśli chodzi o zatrudnienie, pracę znajdzie docelowo nawet 2,500 osob. Po pierwsze więc ludzie, ale po drugie, co równie ważne – nowe technologie. Cyfrowa transformacja zmieniła oblicze wielu branż i swoje miejsce znajduje także w sektorze medycznym, czego najlepszym dowodem jest nasz amerykański inwestor, który w swojej produkcji wykorzysta druk w technologii 3D. Warto podkreślić, że zainteresowanie branży medycznej polskim rynkiem wciąż rośnie. Potwierdzają to napływające do PAIH zapytania zagranicznych firm. Od ubiegłego roku Agencja obsłużyła sześć medycznych projektów inwestycyjnych, a kolejnych pięć jest już rozpoczętych. Przewidujemy, że trend wzrostowy utrzyma się na dłużej. Technologie wykorzystywane w sektorze medycznym są teraz wszystkim bardzo potrzebne. Chcę też podkreślić, że Wrocław to idealna lokalizacja dla tego typu inwestycji. Miasto jest wiodącym ośrodkiem innowacji z silnym zapleczem akademickim i największą w kraju liczbą jednostek badawczo-rozwojowych. W tej ostatniej kategorii od 2018 roku swój udział ma też Align Technology – komentuje Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Jako miasto nieustannie stawiamy na tworzenie dobrych miejsc pracy, czyli takich, które pozwolą mieszkańcom w pełni wykorzystać ich potencjał i umiejętności, a także będą atrakcyjne finansowo. Obecność Wrocławia w czołówce w ostatnim rankingu „Miast Przyszłości” przygotowywanego przez międzynarodowy ośrodek badawczy fDi, należący do grupy „Financial Times” potwierdza słuszność wybranej przez nas drogi. Za każdym razem, z dużą wdzięcznością i nadzieją, witamy w naszym mieście nowych inwestorów. Tak jest i w tym przypadku. Jestem przekonany, że nowa inwestycja firmy Align Technology umocni naszą pozycję w świecie, dając miejsca pracy i rozwijając aglomerację wrocławską – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Bardzo cieszymy się, że globalna firma, jaką jest Align Technology czuje się dobrze we Wrocławiu i dynamicznie rozwija swoją działalność w naszym mieście. Budowa zakładu produkcyjnego to już drugi projekt inwestora, po centrum projektowym, które powstało w 2019 roku, a który ARAW miał przyjemność wspierać i koordynować. To pokazuje, iż Wrocław utrzymuje dobry klimat dla biznesu. Pomimo wyjątkowego czasu Wrocław niezmiennie posiada opinię miasta postępu i innowacji, a także wiodącego ośrodka ekonomicznego, technologicznego, a więc dobrego miejsca dla życia, które nie zwalnia tempa rozwoju. Liczymy, iż podjęta decyzja nie jest ostatnim słowem w zakresie planów inwestycyjnych Align Technology w naszym mieścieMagdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.


Przypisy

 1. Łączna liczba lekarzy przeszkolonych z systemu Invialign w regionie EMEA od grudnia 1998 r, dane własne Align Technology.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym wypowiedzi kierownictwa odnośnie przewidywanych terminów i korzyści związanych z powstaniem zakładu produkcyjnego w Polsce, w tym liczby nowych stanowisk, czasu produkcji i dostaw oraz obsługi klienta. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które dotyczą oczekiwań wobec przyszłych wydarzeń lub rezultatów, oparte są na danych firmy Align na dzień niniejszej publikacji. Czytelników ostrzega się, że oświadczenia dotyczące przyszłości stanowią jedynie prognozę i podlegają ryzyku, wątpliwościom i założeniom, które są trudne do przewidzenia. W rezultacie rzeczywiste wyniki mogą istotnie i niekorzystnie różnić się od tych podanych w jakimkolwiek oświadczeniu dotyczącym przyszłości.

Czynniki, które mogą powodować różnice, obejmują między innymi:

 • wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, pacjentów i dostawców, a także fizyczne i ekonomiczne skutki zaleceń, nakazów i przepisów wydanych przez lokalne i krajowe instytucje rządowe w świetle stale ewoluującej pandemii, w tym ponowne wdrażanie środków zapobiegawczych w różnych miejscach świata;
 • trudności w przewidywaniu zachowań klientów w kwestii zakupów oraz zmian nawyków konsumenckich w zakresie wydatków, które mogą wyniknąć m. in. z panującej sytuacji ekonomicznej, wskaźników zatrudnienia, wynagrodzeń i zaufania konsumentów, szczególnie w trakcie pandemii i wraz z łagodzeniem lokalnych i globalnych obostrzeń;
  nieoczekiwane lub gwałtowne zmiany związane ze wzrostem lub spadkiem na naszych rynkach krajowych i/lub zagranicznych;
 • rosnącą konkurencja ze strony obecnych i nowych firm;
 • gwałtownie wkraczające i przełomowe osiągnięcia, które zasadniczo zmieniają branżę dentystyczną lub sposób, w jaki nowi i obecni klienci wprowadzają oraz dostarczają produkty i usługi konsumentom;
 • zdolność do ochrony naszych praw własności intelektualnej;
 • ciągłą zgodność z wymogami regulacyjnymi;
 • spadki lub spowolnienie wzrostu sprzedaży naszych skanerów wewnątrzustnych w kraju i/lub za granicą oraz ich wpływ na wdrożenie produktów Invisalign;
 • chęci i możliwości naszych klientów do utrzymania i/lub zwiększenia wykorzystania produktu w odpowiedniej ilości;
 • prawdopodobieństwo, że opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów lub ulepszeń nie będzie przebiegać zgodnie z przewidywanym harmonogramem lub może zawierać usterki lub błędy wymagające naprawy, a rynek sprzedaży nowych lub ulepszonych produktów może nie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami;
 • trudne środowisko popytu konsumpcyjnego w Chinach, zwłaszcza dla producentów i usługodawców, których siedziba lub główne obszary działalności nie znajdują się w Chinach;
 • ryzyko związane z naszą zdolnością do utrzymania lub zwiększenia rentowności oraz wzrostu przychodów w przyszłych okresach (lub zminimalizowania spadków) przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów;
 • nadmierne lub ograniczone zdolności produkcyjne w naszych zakładach i ośrodkach planowania leczenia oraz presja na nasze wewnętrzne struktury i personel;
 • ujawnienie danych klientów i/lub pacjentów z jakichkolwiek przyczyn;
 • terminy zgłoszania przypadków przez naszych lekarzy w ciągu kwartału, a także zwiększone koszty produkcji w przeliczeniu na przypadek;
 • zagraniczne ryzyko operacyjne, polityczne i inne związane z naszą międzynarodową działalnością produkcyjną;
 • utrata kluczowego personelu lub przestoje w pracy.

Powyższe i inne ryzyka są od czasu do czasu szczegółowo opisywane w naszych okresowych raportach dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym między innymi w naszym raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., który został złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 26 lutego 2021 r. Firma Align nie zobowiązuje się do publicznego korygowania lub aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości z jakiejkolwiek przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.