AstraZeneca dla klimatu! Wdrażamy program ZERO CARBON

AstraZeneca dla klimatu! Wdrażamy program ZERO CARBON

W naszym programie „Ambition Zero Carbon” przyspieszamy plany dekarbonizacji o ponad dekadę, zobowiązując się do zerowej emisji dwutlenku węgla w działalności AstraZeneca na całym świecie do 2025 roku. Jednocześnie dążymy do osiągnięcia ujemnego poziomu w całym naszym łańcuchu wartości do roku 2030.

Program „Ambition Zero Carbon” zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla niezależnie od programów kompensacyjnych, minimalizując tym samym nasz ślad węglowy na świecie. Zamierzamy wykorzysta
energię odnawialną i wymienić całą flotę pojazdów na elektryczne, pięć lat przed założonym terminem.
AstraZeneca zobowiązuje się też aby do roku 2025 wprowadzić na rynek inhalator ciśnieniowy dozujący nowej generacji, zawierający propelent o znikomym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Oczekujemy, że propelent stosowany w inhalatorach nowej generacji będzie wywierał o 90-99% mniejszy ślad środowiskowy (mierzony jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż stosowany w starszych modelach. Oferujemy nowoczesne rozwiązania w leczeniu pacjentów, jednocześnie realizując ambitne cele ekologiczne.
Nasz plan obejmuje także inicjatywę „AZ Forest” – w ciągu kolejnych pięciu lat planujemy zasadzić 50 milionów drzew. We współpracy z lokalnymi samorządami i organizacją non-profit One Tree Planted zajmującą się globalnym zalesianiem, posadziliśmy już pierwsze drzewa w Australii. Będziemy wdrażać tę inicjatywę w kolejnych krajach, także w Polsce. Ten projekt wspiera nowo uruchomioną platformę Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) „The Champions for a Trillion Trees”.
Jako kolejny krok w kształtowaniu polityki klimatycznej i znajdowaniu rozwiązań międzybranżowych w celu szybkiej dekarbonizacji światowej gospodarki, Pascal Soriot, Chief Executive Officer w AstraZeneca dołączył do Rady ds. Rynków Zrównoważonego Rozwoju (SMC). Rada została ustanowiona przez Jego Królewską Wysokość, księcia Walii, przy wsparciu Światowego Forum Ekonomicznego, jako organ doradczy liderów publiczno-prywatnych i filantropijnych w celu opracowywania zrównoważonych rozwiązań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Zmiana klimatu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, środowiska i zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki. Od 2015 roku w AstraZeneca zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych o prawie jedną trzecią, a zużycie wody o prawie jedną piątą. Nadszedł jednak czas, kiedy powinniśmy podwoić nasze wysiłki i działać jeszcze szybciej. Podjęte dziś przez AstraZeneca zobowiązania w ramach naszej strategii „Ambition Zero Carbon”, zneutralizują wpływ naszej organizacji na klimat, inspirując współpracę na poziomie globalnym i zmianę polityki w tym zakresie – Pascal Soriot, Chief Executive Officer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.