Idiopatyczne włóknienie płuc pod lupą kampanii Płuca Polski

Kampania Płuca Polski od 3 lat uświadamia i dostarcza cennych informacji o zagrożeniach związanych z chorobami płuc. Do tej pory, najważniejszym poruszanym tematem była przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). W tym roku eksperci chcą edukować społeczeństwo na temat kolejnej choroby, której występowania społeczeństwo również jest nieświadome, a mianowicie na temat idiopatycznego włóknienie płuc (IPF).


W Polsce na IPF zapada około 2000 osób rocznie, jednak liczba ta prawdopodobnie nie odzwierciedla faktycznej skali, ze względu na trudne i często mylne rozpoznanie zachorowania. Nadal nieznane jest jednoznaczne podłoże idiopatycznego włóknienia płuc i czynniki ryzyka powstawania choroby. W związku z rzadkim występowaniem schorzenia oraz niską świadomością jego istnienia, głównym założeniem kolejnego etapu kampanii jest zapoznanie społeczeństwa z tą chorobą oraz uświadomienie zagrożeń, jakie ze sobą niesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.