Obchody Światowego Tygodnia IPF okazją do wymiany wiedzy

Obchody Światowego Tygodnia IPF okazją do wymiany wiedzy

Idiopatyczne włóknienie płuc to przewlekła i nieuleczalna choroba, dotykająca głównie osoby starsze. Rozwija się w pęcherzykach płucnych powodując ich włóknienie. Chorzy mają coraz większe trudności z oddychaniem, często kaszlą. Aby móc kontrolować przebieg choroby ważna jest jak najwcześniejsza diagnoza. Niestety w dużej mierze przychodzi ona zbyt późno lub nie jest właściwa. Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF od lat angażuje się w szerzenie wiedzy i  podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej tej choroby. W ramach obchodów Światowego Tygodnia IPF, 22 września w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie odbędzie się mini sympozjum, a dzień później, 23 września piknik IPF w Kuźni Golfa na Polach Mokotowskich.


W Polsce na IPF zapada około 2000 osób rocznie, jest jednak prawdopodobne, że chorych może być o wiele więcej. Ze względu na niską świadomość społeczną oraz mało charakterystyczne i niejednoznaczne objawy, idiopatyczne włóknienie płuc jest często mylnie diagnozowane, a wielu cierpiących czeka nawet po kilka lat na prawidłowe rozpoznanie choroby, które wymaga współpracy wielu specjalistów. IPF dotyka głównie seniorów, często długoletnich palaczy, bądź osoby z przebytymi zakażeniami wirusowymi, jednak dokładne czynniki ryzyka nie są definitywnie określone. Szacuje się, że ze względu na starzejące się społeczeństwo, liczba zachorowań będzie wykazywała tendencję wzrostową.

Wypowiedź: dr Katarzyna Lewandowska, Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Dariusz Klimczak, prezes Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF

Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF od lat podejmuje działania, mające na celu rozpowszechnianie informacji o idiopatycznym włóknieniu płuc oraz wspieranie pacjentów w walce z chorobą. W inicjatywy, organizowane przez stowarzyszenie, angażują się lekarze, eksperci medyczni oraz liderzy opinii, zachęcając do badań profilaktycznych i walki o zdrowie.

Naszym głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat idiopatycznego włóknienia płuc. Szacuje się, że w Polsce chorych może być nawet dwukrotnie więcej, niż tych zdiagnozowanych. W ramach podejmowanych przez nas działań edukacyjnych, kolejny raz organizujemy obchody Światowego Tygodnia IPF, dzięki czemu pacjenci mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i otrzymać dodatkowe wsparcie i konsultacje specjalistów podczas Pikniku IPF” — komentuje dr hab. n. med. z Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, ekspert Kampanii Płuca Polski.

dr hab. n. med. Katarzyna Lewandowska z Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF
dr hab. n. med. Katarzyna Lewandowska z Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF

22 września, w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, odbędzie się mini sympozjum pt. „Kompleksowa opieka nad chorym na włóknienie płuc” a dzień później, 23 września Piknik IPF w Kuźni Golfa na Polach Mokotowskich. Wydarzenia te będą doskonałą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń pacjentów, lekarzy i ekspertów w dziedzinie chorób płuc. W trakcie pikniku uczestnicy i zaproszeni goście będą mieli możliwość wykonania bezpłatnych, profilaktycznych badań spirometrycznych oraz konsultacji z lekarzami, rehabilitantami i dietetykami. W trakcie trwania spotkania odbędzie się pokaz ćwiczeń oddechowych, przeprowadzona zostanie także aukcja charytatywna, a czas umilą występy artystyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.