Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek z szansą na lepsze leczenie

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest drugim schorzeniem w Polsce pod względem częstości zachorowań. Co więcej, liczba chorych w Polsce rośnie z roku na rok. PChN bardzo często pozostaje nierozpoznana, a co za tym idzie nieleczona, przez co postępuje niezauważalnie. Eksperci podkreślają w ramach Światowego Dnia Nerek, że właściwa dieta jest często kluczem do zahamowania postępów choroby. Na najnowszej liście leków refundowanych pojawił się nowy program lekowy dotyczący leczenia pacjentów z chorobami nerek, który wpisuje się w nurt najnowszych wytycznych postępowania z chorymi w fazie leczenia zachowawczego. Pacjenci niedługo będą mogli skorzystać z nowej formy leczenia koordynowanej  przez nefrologa i pod  ścisłym nadzorem dietetyka, w której kluczową rolę odgrywa dieta niskobiałkowa i wykorzystanie ketoanalogów aminokwasów.

Przewlekła choroba nerek jest obecnie na drugim miejscu pod względem częstości występowania jeśli chodzi o przewlekłe schorzenia w Polsce. Liczba chorych stale rośnie. Porównując dane od 2017 do 2019 roku, liczba chorych zwiększyła się aż dwukrotnie. Statystyki przedstawiają tylko chorych, którzy zostali zdiagnozowań. Liczba ta może jednak stanowić tylko niewielki odsetek (ok. 5%) chorych w Polsce, którzy są świadomi swojej choroby. Właściwe leczenie PChN może zmniejszyć liczbę chorych wymagających leczenia o 50%. Właśnie dlatego edukacja na temat tego schorzenia w Polsce jest tak istotną kwestią.

Nowy program lekowy to dobra wiadomości dla pacjentów, szczególnie w ramach obchodów Światowego Dnia Nerek. Terapia z wykorzystaniem ketoanalogów aminokwasów ma na celu spowolnienie progresji choroby i przesunięcie w czasie dializoterapii poprzez zastosowanie leczenia zachowawczego, które łączy postępowanie farmakologiczne oraz dietetyczne. Ta forma wskazana jest w zapobieganiu oraz leczeniu następstw nieprawidłowego metabolizmu białek w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu. Pozwala to na dostarczenie niezbędnych aminokwasów, przy jednoczesnej minimalizacji produkcji mocznika pochodzącego z tych aminokwasów” – podkreśla , Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.

Wykorzystanie ketoanalogów aminokwasów w leczeniu rekomendowane jest w wytycznych krajowych i zagranicznych. Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego zaznacza, że zastosowanie odpowiedniej diety z ograniczeniem białka wraz z suplementacją ketoanalogami aminokwasów pozwala na zwolnienie postępu choroby i opóźnienie leczenia nerkozastępczego o kilka do kilkunastu miesięcy.

„Program pomoże w leczeniu PChN kilku grupom pacjentów. Przede wszystkim osobom oczekującym na przeszczep nerki, u których zastosowanie terapii może pozwolić na przedłużenie czasu leczenia zachowawczego zanim znajdzie się dawca nerki. Pomoc uzyskają także osoby starsze chcące uniknąć leczenia dializami. Mogą oni liczyć na pozostanie na etapie leczenia zachowawczego do końca życia stosując się do zaleceń oraz przyjmując ketoanalogi pod ścisła kontrolą lekarską. Program skierowany jest do chorych z motywacją do zmiany nawyków żywieniowych pod kontrolą wykwalifikowanego dietetyka. Ważne, aby pacjenci byli nastawieni na współpracę, a także byli świadomi wagi przestrzegania zaleceń dietetycznych” – zaznacza , konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii, Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Ze względu na fakt, iż grupa pacjentów nieustannie rośnie, ważne aby podnieść poziom wydajności leczenia. W tym celu należy zwiększyć dostęp do szkoleń dla opieki zdrowotnej, a także zwiększyć liczbę wykwalifikowanych dietetyków, specjalizujących się w chorobach nerek. Dzięki takiemu działaniu pomoc potrzebującym zostanie udzielona znaczenie sprawniej, a co za tym idzie, więcej osób pozyska szansę na lepsze oraz dłuższe życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.