Pielęgniarki w pełni przygotowane do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych

Pielęgniarki w pełni przygotowane do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek o możliwość wykonywania badań kwalifikacyjnych do szczepień to w czasach pandemii COVID-19 kluczowe działanie mające na celu zwiększanie wyszczepialności, a tym samym wzmocnienie odporności polskiego społeczeństwa.

Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą i zarazem najtańszą metodą profilaktyki, jednak w Polsce dostęp do nich jest wciąż znacznie utrudniony. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w trosce o zdrowie i życie Polaków, apeluje do pielęgniarek i położnych o zaangażowanie w powszechną edukację wakcynologiczną. NIPIP informuje także, że pielęgniarki są w pełni przygotowane do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w czerwcu br. wystosowała stanowisko do Ministra Zdrowia w sprawie rozszerzenia uprawnień pielęgniarek o możliwość kwalifikacji do szczepień oraz w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego. NIPIP czując odpowiedzialność za edukację zdrowotną i kształtowanie zachowań profilaktycznych wśród pacjentów, apeluje także do pielęgniarek i położnych w sprawie istoty edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie działań profilaktycznych, w tym szczepień ochronnych. Wystosowane postulaty mają na celu wzrost świadomości znaczenia większej dostępności do szczepień ochronnych.

W celu zwiększenia poziomu wyszczepialności polskiego społeczeństwa, dzięki któremu wzrośnie także zbiorowiskowa odporność, konieczne jest ułatwienie dostępu do szczepień ochronnych. Aby to osiągnąć, istotne znaczenie ma rozszerzenie kwalifikacji pielęgniarek do wykonywania badań kwalifikujących do szczepień. Takie badanie ma na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań i jest niezbędne do zaaplikowania szczepionki. Obecnie, jedynie lekarz może kwalifikować pacjentów do szczepienia. W dobie pandemii, dostęp do gabinetów lekarskich jest utrudniony, dlatego umożliwienie pielęgniarkom wykonywania takich badań ułatwiłoby wykonywanie szczepień, a tym samym wzmocniłoby odporność polskiego społeczeństwa.

Środowisko pielęgniarskie i położnicze, tak jak inni pracownicy medyczni, aby pracować w swoim zawodzie musiało zdobyć szeroki zakres wiedzy i umiejętności w trakcie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego. Pielęgniarki są w pełni przygotowane merytorycznie do przeprowadzania badania kwalifikującego do szczepienia, jednak obecnie nie mają do tego uprawnień. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa polskiego NIPIP apeluje o rozszerzenie uprawnień pielęgniarek o taką możliwość.

„Pandemia wirusa SARS-CoV-2 uświadomiła wszystkim, jak ważne jest regularne i długofalowe budowanie odporności, zarówno osobistej, jak i zbiorowiskowej. Szczepionki są obecnie skuteczną i akceptowaną na całym świecie metodą zapobiegania chorobom zakaźnym, dzięki czemu są istotnym elementem zabezpieczenia epidemiologicznego, dlatego tak ważne jest zwiększenie poziomu wyszczepialności polskiego społeczeństwa” – tłumaczy Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Ze względu na stały, częsty i bliski kontakt pielęgniarek z pacjentami, ich rola w edukowaniu społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych jest niezastąpiona. Z tego powodu NIPIP apeluje o wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego. Pracując tak blisko pacjenta, pielęgniarki, położne, ratownicy i inni pracownicy medyczni są szczególnie narażeni na bezpośredni kontakt z wirusem grypy, dlatego powinni mieć możliwość bezpłatnego zabezpieczenia się dzięki szczepieniom ochronnym.

„Połączenie sił i pełne wykorzystanie kompetencji i potencjału całego personelu medycznego wpłynie niewątpliwie na wzmocnienie odporności polskiego społeczeństwa, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego w zaistniałej sytuacji epidemii SARS-CoV-2. Niezmiernie istotne jest osiągnięcie wyższego niż obecny poziomu wyszczepialności przeciw grypie, co umożliwi między innymi nowelizacja ustawy o chorobach zakaźnych, co obecnie jest rozważane” – komentuje Minister Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy od lat aktywnie działa na rzecz ułatwienia dostępu do szczepień oraz zwiększenia poziomu wyszczepialności polskiego społeczeństwa, dlatego program w pełni wspiera stanowiska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Aby poprawić poziom wyszczepialności w Polsce należy zaangażować wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz w pełni wykorzystać ich kompetencje i umiejętności. Dlatego OPZG stara się m.in. o wprowadzenie możliwości szczepienia w aptekach przez farmaceutów, rozszerzenie refundacji szczepionek dla osób z grup podwyższonego ryzyka, a także całkowicie popiera działalność NIPIP w zakresie rozszerzenia kwalifikacji pielęgniarek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.