Powołano Warsaw Health Innovation Hub

Powołano Warsaw Health Innovation Hub

Pod patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego powołano Warsaw Health Innovation Hub przy Agencji Badań Medycznych.

Podczas dzisiejszej uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został zainaugurowany wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i globalnych firm pn. Warsaw Health Innovation Hub. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Centralnej, która będzie łączyła współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych dr. hab. Radosława Sierpińskiego w spotkaniu uczestniczyli czołowi przedstawiciele czterech pierwszych firm, które przystąpią do projektu: Iskra Reic (AstraZeneca), dr Mark Loughran (Microsoft), Markus Sieger (Polpharma), Irma Veberič (Roche) oraz Jan-Philipp Beck (EIT Health).

Podczas spotkania w KPRM zainaugurowano Warsaw Health Innovation Hub, a przedstawiciele firm podpisali porozumienie o współpracy. Spotkanie było okazją do omówienia najważniejszych kwestii, wspólnych oczekiwań i zadań na najbliższy czas.

To ogromne wydarzenie na skalę Europy. Udało nam się zainteresować współpracą sektor biznesowy, na tyle, by zechcieli wspierać polska naukę, start-up’y i innowacje, i tym samym podnosić jakość terapii i rozwiązań na rzecz polskich pacjentów. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w powstanie tego projektu i za wspólną chęć realizacji zadań jakie przed nami stoją. To dopiero początek naszej aktywności – powiedział dr hab. Radosław Sierpiński, p.o. prezes ABM.

Unikalna koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego i produktów medycznych. To także możliwość inwestycji w polskie technologie i najlepsze zespoły badawcze z kraju.

Dziękuję prezesowi Sierpińskiemu za utworzenie tej bardzo ciekawej inicjatywy, jaką jest projekt Warsaw Health Innovation Hub, którą wspiera polski rząd. Naszą odpowiedzialnością jest budowanie strategicznych partnerstw w obszarze zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym. To lekcja, którą wyciągamy z pandemii. WHIH to pierwsza tego typu platforma nie tylko w Polsce, ale także w Europie Centralnej. Potencjał naszych badaczy i firm, a także doświadczenie globalnego sektora bio-tech pozwoli na dostarczenie korzyści polskim pacjentom. Wspierając takie inicjatywy chcemy kreować dobre warunki do rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. W Polsce mamy coraz więcej startupów i projektów naukowych. To potencjał, który nie może zostać zmarnowany – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Żadna dziedzina nie rozwija się tak dynamicznie, jak medycyna. Pojawiają się nowe możliwości leczenia, nowe cząsteczki, wyroby medyczne, badania diagnostyczne, które sprawiają, że możemy lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Wierzymy, że współpraca z sektorem biznesowym w ramach WHIH przyśpieszy implementację wielu rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, a potencjał naszych badaczy, młodych start-upów zostanie dostrzeżony i odpowiednio wdrożony z korzyścią dla pacjentów – podkreślił dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Elementem wspierającym koncepcję WHIH będą własne programy tworzone i finansowane przez partnerów biznesowych nakierowanych na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych.

Operatorerm partnerów strategicznych, który będzie odpowiedzialny za platformę współpracy między firmami jest EIT Health.

Warsaw Health Innovation Hub jest przykładem na to, jak dzięki formule open innovation możemy odpowiedzieć na kluczowe wyzwania zdrowotne, wspólne dla całej Europy, zwłaszcza w okresie po pandemii. Do tej pory organizacja EIT Health razem z ponad 150 partnerami wdrożyła 118 innowacyjnych projektów. Dlatego też widzimy dużą wartość w przedsięwzięciach, gdzie biznes ramię w ramię z rządem pracuje na rzecz wzmocnienia systemu ochrony zdrowia. W ramach WHIH, EIT Health wesprze partnerów strategicznych w koordynacji projektów pilotażowych, w bliskiej współpracy z Agencją Badań Medycznych i instytucjami rządowymi – mówi Jan-Philipp Beck, CEO EIT Health.

Partnerzy prywatni w ramach tworzonych przez siebie funduszy grantowych będą finansować tworzenie przez polskich naukowców i badaczy innowacyjnych i przełomowych rozwiązań medycznych i technologicznych w najważniejszych obszarach z punktu widzenia polskiego systemu ochrony zdrowia oraz interesów pacjentów.

AstraZeneca ma zaszczyt być strategicznym partnerem założycielskim i uczestniczyć w inauguracji Warsaw Health Innovation Hub, który niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia najwyższej możliwej jakości usług opieki zdrowotnej. Ta inicjatywa stanowi nowy rozdział w sferze współpracy sektora publicznego z biznesem w opiece zdrowotnej w Polsce, a także ustanowi pionierski przykład dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uruchomienie WHIH jest ważnym kamieniem milowym w zbiorowych wysiłkach AstraZeneca w celu stworzenia Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemu Opieki Zdrowotnej (tzw. PHSSR), aby poprawić zdrowie wśród populacji na świecie, zarówno w związku z pandemią COVID -19, ale również po jej ustaniu. Bardzo się cieszę, że Polska znalazła się wśród pierwszych ośmiu krajów, które brały udział w tej międzynarodowej współpracy. AstraZeneca aktywnie włączy się w zainicjowane przez Hub projekty na rzecz wspierania dostępu do innowacji dla pacjentów oraz do budowy zrównoważonych i odpornych systemów opieki zdrowotnej w Polsce oraz w innych państwach – mówi Iskra Reic, Executive Vice-President Europe & Canada w AstraZeneca.

Polpharma ze swoim ponad 85-letnim doświadczeniem w budowaniu udanej współpracy biznesowej jest gotowa dzielić się know-how i wspierać inicjatywy integrujące wiedzę naukową z biznesem i instytucjami publicznymi. Jako lider krajowego przemysłu, możemy skutecznie wspierać potrzeby polskich pacjentów, budując wartość dodaną dla systemu ochrony zdrowia, szczególnie w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego i realizacji celów zgodnie ze Strategią Farmaceutyczną dla Europy. Nasza wizja i strategia budowania efektywnego systemu opieki zdrowotnej obejmuje: profilaktykę, koncentrację na potrzebach pacjenta i współpracę, dotyczącą całego łańcucha wartości: od prewencji do skutecznego leczenia. Cieszę się, że będziemy współtworzyć tę inicjatywę – Markus Sieger, Prezes Zarządu Polpharma.

Działania w ramach WHIH będą dotyczyć trzech obszarów strategicznych: innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych, innowacji w zakresie wyrobów medycznych, rozwiązań cyfrowych w zdrowiu. Utworzony projekt będzie szansą na współpracę polskich naukowców i badaczy z globalnym firmami w zakresie biotechnologii i innowacji. Dalszy rozwój Hubu zmierzać będzie w kierunku utworzenia Polskiej Doliny Medycznej na wzór europejskich rozwiązań.

Powołanie Warsaw Healthcare Innovation Hub to zupełnie nowe podejście do rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to połączenie technologii i ludzkiej pomysłowości, którego rezultatem będą innowacje służące nam wszystkim. Aspiracją Microsoft jest wspieranie rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, a cyfrowa transformacja sektora, będąc jednym z jej kluczowych filarów, przyniesie korzyści nie tylko wybranym, ale wszystkim uczestnikom systemu ochrony zdrowia w kraju – wyjaśnia dr Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

Roche Polska w ciągu ostatnich 6 lat zainwestował w Polsce blisko 4 mld zł. Co roku zwiększamy skalę inwestycji, które w 2020 r. osiągnęły ponad 1 mld zł. Stale zwiększamy również liczbę badań klinicznych w Polsce, tylko w 2019 r. prawie 1100 pacjentów zyskało dostęp do najnowocześniejszych terapii. Wraz z Centrum Onkologii w Warszawie otworzyliśmy pierwszy w Polsce ośrodek badań wczesnych faz. To elementy ekosystemu, który staramy się współtworzyć, aby dać impuls do dalszego dynamicznego wzrost działalności innowacyjnej prowadzonej w Polsce. Wierzymy, że Warsaw Health Innovation Hub będzie kolejnym ważnym elementem, promującym najbardziej innowacyjne aktywności i proinnowacyjne zmiany w systemie ochrony zdrowia, a finalnie wpłynie na poprawę jakości życia polskich pacjentów mówi – Irma Veberič, General Manager Roche Polska.

Kolejnym krokiem w rozwoju WHIH będzie pierwsze spotkanie Rady WHIH, którą powołuję Prezes ABM. Rada WHIH ma charakter opiniodawczo-doradczy, spotyka się na regularnych posiedzeniach i ustala najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania WHIH. Na pierwszym posiedzeniu Rady zostaną opracowane i przyjęte priorytety w ramach których będą realizowane projekty przygotowywane przez Partnerów Strategicznych WHIH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.