Raport BFF Banking Group porównuje kondycję systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wybranych krajach europejskich

Raport BFF Banking Group porównuje kondycję systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wybranych krajach europejskich

Poziom zadłużenia w obszarze ochrony zdrowia pozostaje jednym z kluczowych wyzwań państw uwzględnionych w raporcie BFF Banking Group – całkowite zadłużenie publicznych placówek opieki zdrowotnej w Polsce wynosi ok. 2,7 mld EUR.

Warszawa, 2 kwietnia 2019 roku – BFF Banking Group – jedna z wiodących instytucji oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw działających na europejskim rynku ochrony zdrowia oraz podmiotów administracji publicznej – opublikowała raport zatytułowany „Finansowanie ochrony zdrowia a jakość systemu dla pacjentów. Polska na tle wybranych krajów europejskich„.

Celem raportu jest zainicjowanie szerokiej dyskusji na temat najistotniejszych wyzwań związanych z obecną sytuacją oraz przyszłością opieki zdrowotnej. Opracowanie BFF Banking Group stanowi porównanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, gdzie Grupa działa od 2016 roku, z wybranymi państwami europejskimi, takimi jak Włochy, Chorwacja, Czechy, Grecja, Portugalia, Słowacja oraz Hiszpania.

Pomimo pewnej poprawy satysfakcji pacjentów – najwyższej od 2009 roku, na co wskazują przeprowadzone niedawno badania opinii publicznej – w zestawieniu z innymi państwami europejskimi polski system ochrony zdrowia wciąż uzyskuje niskie oceny i w wielu obszarach wymaga przeprowadzenia istotnych zmian.

W rankingu Euro Health Consumer Index (EHCI), prezentującym poziom zadowolenia pacjentów z opieki zdrowotnej w 35 państwach europejskich, Polska znalazła się na 32 miejscu. W ostatniej edycji badania, która została przeprowadzona w 2018 roku, polski system ochrony zdrowia uzyskał 585 punktów na 1000 możliwych do zdobycia. Wynik Polski w rankingu EHCI jest niesatysfakcjonujący nie tylko w porównaniu z pozycjami państw Europy Zachodniej, lecz także z krajami sąsiadującymi, takimi jak Słowacja, która zajęła 17 miejsce uzyskując 722 punkty oraz Czechy plasujące się w zestawieniu na 14 miejscu z 731 punktami.

Zarządzanie zadłużeniem placówek opieki zdrowotnej pozostaje jednym z kluczowych wyzwań systemowych ze względu na rosnące koszty ochrony zdrowia, na co istotny wpływ ma m.in. starzenie się społeczeństw. Z tego względu, niezależnie od poziomu zadłużenia, wszystkie państwa europejskie starają się wypracować rozwiązania, które pozwolą im zminimalizować negatywny wpływ tych zobowiązań na poziom satysfakcji pacjentów. Warto tutaj bliżej przyjrzeć się zadłużeniu szpitali, które zazwyczaj odpowiada za znaczną część zobowiązań służby zdrowia. W Polsce całkowite zadłużenie publicznych placówek służby zdrowia (SPZOZ) wyniosło na koniec 2017 roku 11,75 mld PLN (ok. 2,7 mld EUR).

Raport wskazuje, że niezależnie od zauważalnego na przestrzeni ostatnich lat wzrostu wydatków na system ochrony zdrowia – jego tempo jest wciąż zbyt wolne. Poziom inwestycji w rozwój systemu opieki zdrowotnej w Polsce pozostaje jednym z najniższych w Europie i spośród wszystkich krajów, które zostały opisane w raporcie. W 2017 roku nakłady inwestycyjne w ochronie zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w Polsce niespełna 2,000 USD, podczas gdy w państwach ujętych w Raporcie średnie nakłady wyniosły 2,711 USD, a średnia dla krajów OECD to 4,003 USD.

, Członek Zarządu, BFF Banking Group w Polsce podkreśla: „Przeprowadzenie porównania wydatków na ochronę zdrowia z postrzeganiem opieki zdrowotnej przez pacjentów pokazuje, że stosunkowo niewielkie nakłady inwestycyjne niekoniecznie muszą oznaczać, że system dla samych pacjentów będzie nieefektywny. Słowacja oraz Czechy, a także Portugalia, przeznaczają na opiekę zdrowotną ok. 2,200-2,800 USD w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jednak w rankingu EHCI plasują się znacznie wyżej niż Polska, która wydaje ok. 2,000 USD, a także Hiszpania czy Włochy, wydające na zdrowie 3,500 USD w przeliczeniu na jednego obywatela. Zauważamy, że w tym aspekcie wszystkie kraje uwzględnione w raporcie mogą poprawić swoje wyniki. Możliwości zwiększenia zadowolenia pacjentów z opieki zdrowotnej daje m.in. rozwój opieki ambulatoryjnej, a także nowych technologii związanych z e-zdrowiem i sztuczną inteligencją„.

, Dyrektor ds. Rynków Międzynarodowych, BFF Banking Group, stwierdza: „Europejski system opieki zdrowotnej przechodzi przez okres ogromnej zmiany, ponieważ zgodnie z przewidywaniami koszty nowych technologii medycznych będą stanowiły coraz większą część wydatków na system ochrony zdrowia. Nasz raport pokazuje, że inwestycje w innowacje nie tylko wpływają na redukcję kosztów leczenia szpitalnego, ale także odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości oraz jakości systemu opieki zdrowotnej„.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj: „Finansowanie ochrony zdrowia a jakość systemu dla pacjentów. Polska na tle wybranych krajów europejskich„.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.