Rozpoczął się globalny szczyt dedykowany działaniom na rzecz długoterminowego wzmocnienia systemów ochrony zdrowia na świecie

Dziś rozpoczął się wirtualny szczyt organizowany przez Partnerstwo na Rzecz Zrównoważenia i Elastyczności Systemów Ochrony Zdrowia (eng. The Partnership for Health System Sustainability and Resilience, w skrócie “PHSSR”). Wydarzenie ma na celu podsumowanie pilotażowej, trwającej przez kilka ostatnich miesięcy, fazy prac PHSSR.
Inicjatywa została zainagurowana w lipcu ubiegłego roku przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), London School of Economics (LSE) i firmę AstraZeneca. W ramach partnerstwa eksperci opracowują rozwiązania, które mają wpłyną na poprawę wydolności systemu ochrony zdrowia i pozwolą efektywnie mierzyć się z takimi wyzwaniami jak epidemie, postępujące zmiany społeczne, polityczne czy wyzwania środowiskowe i gospodarcze. Celem współpracy jest poprawa jakości systemów ochrony zdrowia na świecie przede wszystkim w dwóch aspektach – elastyczności i zrównoważenia systemów ochrony zdrowia.

Wirtualny globalny szczyt, który odbywa się od 15 do 19 marca, stanowi zwieńczenie pilotażowej fazy prac Partnerstwa. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele świata nauki oraz sektora publicznego i prywatnego, którzy wspólnie omawiają m. in. wnioski płynące z badań prowadzonych w ośmiu państwach – w Polsce, Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji, Hiszpanii i Wietnamie, które będą mogły być transponowane na systemy innych krajów.
Pracami polskiego zespołu badawczego kierowały Prof. Iwona Kowalska-Bobko, Kierownik Działu Polityki i Zarządzania Zdrowotnego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy się wśród państw, które wzięły udział w pilotażowej fazie projektu. Jesteśmy usatysfakcjonowani z wyników naszego badania i wierzymy, że będą one przydatne również z perspektywy innych krajów – mówi Prof. Iwona Kowalska-Bobko. Liczymy na to, że ten projekt badawczy będzie początkiem długoterminowej międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i upowszechnienia skutecznych metod oraz instrumentów wzmocnienia zrównoważenia systemów ochrony zdrowia i budowania ich odporności na kryzysy – podkreśla dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Jednym z inicjatorów PHSSR jest AstraZeneca. Jako globalna firma farmaceutyczna mamy szeroki ogląd na zasady funkcjonowania systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń i międzynarodowa współpraca są właściwym kierunkiem, szczególnie teraz – w okresie wychodzenia z najcięższego kryzysu zdrowotnego od lat i planowania nowego, post-pandemicznego ładu. Udział polskiego zespołu badawczego w projekcie PHSSR jest kolejnym przykładem strategicznego podejścia AstraZeneca do działalności w Polsce. Jako inwestor wiążący wieloletnie plany z tym krajem wspieramy działania, które mogą długoterminowo pozytywnie wpłynąć na wzmocnienie systemu ochrony zdrowia – powiedział Radu Rasinar, Area Vice President Central & Eastern Europe and Baltics w AstraZeneca.

W trakcie wydarzenia eksperci prezentują wyniki badań nad zastosowaniem metodologii PHSSR do oceny elastyczności i zrównoważenia systemów ochrony zdrowia, prezentując ich mocne oraz słabe strony, a także szanse na wzmocnienie elastyczności oraz zrównoważenia systemów w pięciu kluczowych obszarach: zarządzania, finansowania, kadr, polityki lekowej oraz technologii i dostawy usług.  W raporcie znalazły się również dwa studia przypadku – dotyczące wymienialności kompetencji personelu medycznego (tzw. „skill-mix”) oraz dotyczące zdrowia cyfrowego.

Link do raportu PHSSR poświęconego Polsce:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PHSSR_Poland_Report.pdf
Więcej informacji o Partnerstwie na Rzecz Zrównoważenia i Elastyczności Systemów Ochrony Zdrowia: https://www.weforum.org/phssr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.