Udar mózgu trzecią przyczyną śmierci Polaków (Sebastian Szyper)

Udar mózgu trzecią przyczyną śmierci Polaków (Sebastian Szyper)

29 października każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Udaru Mózgu ustanowiony przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization) w celu budowania świadomości choroby, która jest trzecią, co do częstości, przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałej niepełnosprawności osób dorosłych. Tego dnia na całym świecie specjaliści z dziedziny neurologii, rehabilitacji i innych obszarów medycznych nagłaśniają problem udaru podczas specjalnych akcji, happeningów, zjazdów i konferencji.

Wypowiedź Sebastain Szyper
– Prezes Stowarzyszenia Udarowcy – liczy się wsparcie

Udar mózgu co roku dotyka w Polsce ok. 80 tys. osób i powoduje ok. 30 tys. zgonów. Jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną śmierci i pierwszą przyczyną trwałej niepełnosprawności Polaków po 40. roku życia, co w ogromnym stopniu wyklucza ich z życia społecznego. Co 8 minut ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Ryzyko jego wystąpienia w znacznym stopniu zwiększają schorzenia układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i migotanie przedsionków), a także cukrzyca, otyłość, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu czy palenie tytoniu. Modyfikacja stylu życia, rozpoznanie, a następnie leczenie i monitorowanie chorób, które zwiększają jego ryzyko – to kluczowe kwestie w przypadku zapobiegania udarowi mózgu.

Pomimo znaczącego postępu jaki dokonał się w zakresie prewencji pierwotnej i leczenia ostrej fazy choroby, udar mózgu pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonu i najczęstszą przyczyną niesprawności u osób dorosłych. Udar mózgu może dotknąć każdego z nas, zwłaszcza osoby po 60 r.ż. Ocenia się, że w ciągu swojego życia udaru mózgu dozna co szósty z nas. W Polsce jest to około 80 000 nowych przypadków w ciągu roku. Spośród nich 25% nie przeżyje pierwszych 3 miesięcy, a kolejnych 50% będzie zagrożonych trwałą niesprawnością.

Poza leczeniem w oddziale udarowym i rehabilitacją, ważne jest budowanie świadomości społecznej oraz profilaktyka. Na wystąpienie udaru mózgu wpływają schorzenia układu sercowo-naczyniowego takie jak nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, miażdżyca tętnic szyjnych i cukrzyca. Oczywiście choroby te należy diagnozować i odpowiednio leczyć. Jednak sama farmakoterapia to zdecydowanie za mało. Zdecydowanie większe znaczenie ma nasz codzienny styl życia. Badania dowodzą, że poprzez wprowadzenie 5 bardzo konkretnych zachowań prozdrowotnych, możemy zapobiec połowie wszystkich udarów mózgu. Te zachowania to niepalenie tytoniu, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, regularna aktywność fizyczna, umiarkowane spożycie i nienadużywanie alkoholu oraz zdrowa dieta. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat budować świadomość choroby.

Gdy już dojdzie do udaru, możemy bardzo łatwo go rozpoznać po charakterystycznych objawach, które identyfikujemy ze słowem UDAR. U jak usta wykrzywione, D jak dłoń opadnięta, A jak artykulacja utrudniona, R jak rozmazanie widzenie. Dzięki ich znajomości możliwe jest szybkie rozpoznanie choroby i wezwanie pomocy, a później rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. A to pomoże zminimalizować skutki udaru mózgu i powrót do normalnego życia

One Reply to “Udar mózgu trzecią przyczyną śmierci Polaków (Sebastian Szyper)”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.