Ustawa regulująca obrót lekami weterynaryjnymi coraz bliżej

Minister Zdrowia Adam Niedzielski, podpisał wniosek o wpisanie ustawy regulującej obrót lekami weterynaryjnymi do rejestru prac legislacyjnych. W praktyce oznacza to przyspieszenie prac nad ustawą, która uzupełnia na poziomie narodowym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. O pilne zajęcie się tą ustawą niedawno apelowały do Premiera organizacje zrzeszające hodowców, producentów rolnych oraz producentów i importerów leków weterynaryjnych.

Rozporządzenie unijne zostało uchwalone w grudniu 2018 roku, natomiast w życie wejdzie 28 stycznia 2022 roku. U podstaw rozporządzenia leżą przesłanki mające na celu zwiększenie dostępności leków dla zwierząt, ale także ograniczenie nadmiernego używania leków przeciwdrobnoustrojowych oraz regulację i usprawnienie obrotu detalicznego lekami weterynaryjnymi w tym np. legalizację handlu online. Okres czterech lat, jaki dzielił czas uchwalenia unijnego rozporządzenia, do jego wejścia w życie, kraje członkowskie miały przeznaczyć na dostosowanie lokalnego prawa.

Cieszymy się, że prace nad ustawą nabierają tempa, tym bardziej, że czasu pozostało już bardzo niewiele. Od miesięcy rozmawiamy z przedstawicielami właściwych ministerstw i urzędów regulacyjnych, podkreślając znaczenie ustawy okołorozporządzeniowej, nie tylko dla branży, ale i dla rolników czy właścicieli zwierząt domowych. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z faktu, iż nasze starania mają realne odzwierciedlenie w pracach nad polskimi regulacjami – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny stowarzyszenia POLPROWET, które było jednym z sygnatariuszy listu skierowanego do Premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie.

Polska ustawa jest niezwykle potrzebna, mimo tego, że rozporządzenie unijne reguluje wprost wiele kwestii, to kraje członkowskie także powinny we własnym zakresie zadbać o szereg regulacji.

Bez nowych, dostosowanych do rozporządzenia unijnego przepisów będziemy „łatać dziury”. Trzeba będzie w drodze interpretacji usuwać sprzeczności pomiędzy prawem polskim, pisanym w starej rzeczywistości, a prawem unijnym. Lekarz weterynarii chce się skupić na leczeniu zwierząt, a nie godzeniu przepisów rozporządzenia unijnego z prawem krajowym – tłumaczy Magdalena Świąder, radczyni prawna i partnerka w kancelarii prawniczej MOYERS.

Wchodzące w życie z początkiem nowego roku rozporządzenie UE utrzymuje w mocy między innymi zakaz stosowania antybiotyków, jako promotora wzrostu. Zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce takie praktyki są od lat zakazane, jednak brak regulacji w zakresie systemu raportowania faktycznego zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych powoduje, że Inspekcja Weterynaryjna co jakiś czas odnotowuje przypadki łamania prawa przez nierzetelnych hodowców. Dlatego nowe rozporządzenie nakłada na kraje członkowskie wymogi monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych, co pozwoli na skuteczniejsze egzekwowania prawa i wyeliminowanie niewłaściwych praktyk.

Istotne znaczenie dla lekarzy weterynarii i hodowców będą miały na przykład szczegółowe regulacje dotyczące stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. A to za sprawą podejścia „One Health” („Jedno zdrowie”), którego celem jest wzmocnienie rozważnego stosowania tego typu środków u zwierząt, z korzyścią koniec końców dla zdrowia ludzi. Rozporządzenie wprowadza kategoryzację środków przeciwdrobnoustrojowych, z których część zarezerwowana będzie do stosowania wyłącznie u ludzi, zakazuje także stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt w celu wspierania wzrostu lub zwiększenia wydajności – wyjaśnia Walery Arnaudow, adwokat i partner w kancelarii prawniczej MOYERS.

Ważną zmianą będzie także uregulowanie kwestii obrotu detalicznego lekami weterynaryjnymi przez Internet. – Właściciele zwierząt domowych pewnie ucieszą się na wieść, że rozporządzenie wprowadza możliwość zakupów przez Internet leków weterynaryjnych wydawanych bez recepty. To pewna rewolucja, bo dotychczas w Polsce sprzedaż taka nie była dozwolona. Polska ma natomiast jeszcze pracę domową do odrobienia – przedsiębiorcy chcący prowadzić sprzedaż internetową będą musieli umieszczać hiperłącze do urzędowej strony internetowej dotyczącej sprzedaży leków weterynaryjnych przez Internet. Tylko najpierw ta strona powinna powstać, żeby biznes internetowy ruszył zgodnie z prawem – mówi Magdalena Świąder, radczyni prawna.

Jak wyjaśnia Radosław Knap ze stowarzyszenia POLPROWET – Ustawa krajowa jest potrzebna i dobrze, że prace nad nią przyspieszyły. Skorzystamy na tym wszyscy, w końcu łączy nas troska o nasze wspólne zdrowie, zarówno zwierząt, jak i ludzi i środowiska – podkreśla.

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt w Polsce. Obecnie POLPROWET reprezentuje 15 wiodących firm, obejmując tym samym 85% polskiego rynku leków weterynaryjnych. Organizacja współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem AnimalhealthEurope, realizując wspólne statutowe cele.

Do wspólnych celów członków POLPROWET należy podkreślenie znaczenia zdrowych zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich oraz zademonstrowanie społeczeństwu niezawodności i wartości proponowanych rozwiązań. Zapewniając dostępność produktów zdrowotnych dla zwierząt, możemy pomóc zoptymalizować zarządzanie zdrowiem, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważenia produkcji żywności i utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt towarzyszących, które dzielą z nami domy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.