VIII edycja programu Liderzy Ochrony Zdrowia

VIII edycja programu Liderzy Ochrony Zdrowia

Od 20 kwietnia 2021 r. trwa rekrutacja do 8. edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy nie ukończyli 27. roku życia, są studentami lub absolwentami uczelni wyższych i pragną łączyć swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia i farmacji.

Programy edukacji wyższej nie zawsze nadążają za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy, przez co Fundacja im. Lesława A. Pagi inicjuje i koordynuje projekty, które łączą środowisko naukowe z biznesem. Zadaniem programu jest kształtowanie przyszłych liderów zdrowia. Uczestnicy będą skupiać się na problemach, z którymi będziemy mieli do czynienia w przyszłości, oraz zastanowią się jak je rozwiązać.

Tegoroczna edycja projektu Liderzy Ochrony Zdrowia będzie odbywać się online. Program składa się z weekendowych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez liderów sektora medycznego. Wśród omawianych tematów znajdą się m.in. e-zdrowie, kryzys wiedzy eksperckiej czy przedsiębiorczość w ochronie zdrowia. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy o specyfice i sposobie działania branży oraz podyskutować z ekspertami na temat kierunków, w jakich powinien rozwijać się rynek zdrowia.

Partnerem strategicznym 8. edycji projektu jest Grupa Scanmed, która świadczy kompleksowe usługi medyczne, a współpraca z nią przyczyni się do jeszcze wyższej jakości programu. „W ramach projektu będziemy dzielić się naszym doświadczeniem i na konkretnych przykładach pokazywać kandydatom, jakie kompetencje musi mieć lider, żeby odnaleźć się w niezwykle interesującym, ale pełnym wyzwań środowisku” – zapewnia Hubert Bojdo, prezes Scanmed S.A. Podczas projektu podjęty zostanie szereg inicjatyw, w tym odwiedzenie jednostek Scanmed i towarzyszenie wybranym menadżerom podczas pracy.

Rekrutacja do programu trwa do 20 czerwca 2021 r. Następnie komisja wyłoni 30 najlepszych kandydatów, którzy będą mogli wziąć udział w projekcie.

Formularz do aplikacji dostępny na stronie: https://forms.gle/n29tdTp65ztzWEU3A.

Więcej informacji o programie: https://paga.org.pl/programy/liderzy-ochrony-zdrowia-viii-edycja/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.