Agnieszka Mastalerz-Migas

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
2001 – dyplom lekarza; Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
2005 – stopień doktora nauk medycznych; Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Tytuł rozprawy doktorskiej: 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna (8-OHdG) jako biomarker procesów utleniających, oznaczany metodą immunoenzymatyczną u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko.
2008 – tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Od 02.01.2013 do obecnie – p.o Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Od 2006 do obecnie – adiunkt w ww. Katedrze
2002-2006 – asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
2005-2014 – starszy wykładowca w Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
2003-2005 – instruktor w powyższej uczelni

Choroby płuc bez tabu – lekarze razem przeciw chorobom

Brak komentarzy
Choroby płuc bez tabu – lekarze razem przeciw chorobom

Wymiana doświadczeń i wiedzy między lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a lekarzem specjalistą w danej dziedzinie jest kluczowa dla jak najlepszego leczenia pacjentów. Lekarze POZ często czują się niedoinformowani, myślą, że nie mają wystarczających kwalifikacji do postawienia rozpoznania, zmiany dawkowania leku lub metody leczenia. Jak budować relacje między lekarzami POZ, a specjalistami? Na jakie korzyści mogą liczyć pacjenci?

Czytaj dalej