Artur Mamcarz

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.
Posiadane tytuły i stopnie naukowe: Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) z roku 1983. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, doktor nauk medycznych (1988 rok) rozprawa doktorska pod tytułem: „Nadciśnienie tętnicze graniczne i jego konsekwencje kliniczne. Doktor habilitowany w zakresie medycyny/kardiologii (2001 rok) na podstawie oceny całokształtu dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Nieme niedokrwienie. Częstość występowania, warunkowania kliniczne i prognostyczne znaczenie w trzech grupach pacjentów”.

Autor bądź współautor ponad 700 opracowań, opublikowanych w prasie naukowej. Wśród nich jest: 187 rozdziałów w książkach, 18 monografii, 74 prace oryginalne, ponad 170 prac poglądowych, oraz ponad 250 opublikowanych abstraktów zjazdowych. W 181 z nich jestem autorem pierwszym lub jedynym, około ¼ ukazał się w piśmiennictwie anglojęzycznym. Jestem współredaktorem 17 książek z zakresu kardiologii, 4 materiałów multimedialnych (CD ROM), dotyczących diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jestem Twórcą i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Kardioprofil, członkiem zespołów redakcyjnych 6 czasopism medycznych.

Odznaczenia i nagrody: Wielokrotnie odznaczany Nagrodami Rektora WUM i Ministra Zdrowia za działalność dydaktyczno-naukową. Otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązową Odznakę za Zasługi dla Polskiego Sportu, Medal 90-lecia PKOl.

Nie ryzykuj, zaszczep się przeciw grypie już dziś!

Brak komentarzy
Nie ryzykuj, zaszczep się przeciw grypie już dziś!

Szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszą ochroną przeciw grypie oraz zapobiegają jej niebezpiecznym powikłaniom. Jak przekonują eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wzrost poziomu wyszczepialności byłby korzystny dla zdrowia Polaków i wpłynąłby pozytywnie na budżet państwa. W tym roku osoby powyżej 65 r.ż. po raz pierwszy będą mogły skorzystać z refundowanych szczepionek przeciw grypie.

Czytaj dalej