Barbara Bałan

Barbara Bałan jest lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą medycyny pracy, tropikalnej i podróży, immunologiem żywieniowym. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Pracuje również jako nauczyciel akademicki, adiunkt, z-ca kierownika , nauczyciel akademicki pracownik naukowo – dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WNoZ, Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia). Dr Bałan przynależy do licznych Towarzystw i Kół Naukowych, m.in. Polskie Towarzystwo Immunologii Klonicznej i Doświadczalnej, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną: uczestniczy w licznych szkoleniach, publikuje, prowadzi szkolenia.

Szczepionki przeciw grypie już dostępne

Brak komentarzy
Szczepionki przeciw grypie już dostępne

Nowe szczepionki trafiły do zakładów opieki zdrowotnej i aptek. Kolejny sezon grypowy przed nami. Wczesna jesień to odpowiedni czas na zabezpieczenie organizmu, które wzmocni odporność przed nadchodzącą falą zachorowań. Jak przypominają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, coroczne szczepienia ograniczają transmisję wirusa. W tym roku po raz pierwszy seniorzy powyżej 65 roku życia mogą skorzystać z 50% refundacji kosztu szczepionki.

Czytaj dalej