Ewelina Nojszewska

Dr hab. Ewelina Nojszewska jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. Autorką publikacji naukowych, podręczników do podstaw ekonomii i mikroekonomii. W “Życiu gospodarczym” i “Nowym życiu gospodarczym” publikowała cykl artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu ekonomii. Prowadziła zajęcia z ekonomii i finansów publicznych:

– dla studentów studiów MBA w ramach WEMBA – SGH oraz European University – Center for Management Studies;
– dla przedstawicieli “praktyki gospodarczej” na kursach organizowanych przez Centrum Prywatyzacji, Izbę Gospodarczą – Medycyna Polska, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej;
– w Szkołach Letnich Ekonomii organizowanych przez Fundację im. S. Batorego.

Otrzymała nagrody Rektora SGH i Ministra Edukacji Narodowej. Była na stypendium Fulbrighta na University of Illinois at Urbana Champaign i odbyła staż na University of Minnesota w USA. Jest członkiem międzynarodowej organizacji Western Economic Association International.

Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce

Brak komentarzy
Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce

Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt. „Poprawa dostępu do innowacyjnych terapii jako czynnik wzrostu inwestycji w Polsce” innowacje w sektorze farmaceutycznym mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, jakości kapitału ludzkiego, a w konsekwencji wzrostu gospodarczego. Jednak do tej pory potencjał działalności innowacyjnej tej branży w Polsce nie był w pełni wykorzystywany. Zdając sobie sprawę z wagi tej kwestii przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej oraz producentów leków dyskutowali nt. możliwych odpowiedzi na pytanie: jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce?

Czytaj dalej