Grzegorz Maciążka

Dyrektor Badań Klinicznych w GSK (Glaxo Smith Kline), Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.