Jakub Gierczyński

dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA – Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradztwo i ekspertyzy. Lekarz i absolwent MBA. Specjalizuje się w ekonomii i organizacji ochrony zdrowia (Stockholm School of Economics), zdrowiu publicznym, zarządzaniu chorobą i ryzykiem (Burton Certificate). Założyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Prowadzi wykłady na Uczelni Łazarskiego i Collegium Civitas. Jest doktorantem na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz ekspertem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i Fundacji Na Rzecz Zdrowego Starzenia się.

Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce

Brak komentarzy
Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce

Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt. „Poprawa dostępu do innowacyjnych terapii jako czynnik wzrostu inwestycji w Polsce” innowacje w sektorze farmaceutycznym mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, jakości kapitału ludzkiego, a w konsekwencji wzrostu gospodarczego. Jednak do tej pory potencjał działalności innowacyjnej tej branży w Polsce nie był w pełni wykorzystywany. Zdając sobie sprawę z wagi tej kwestii przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej oraz producentów leków dyskutowali nt. możliwych odpowiedzi na pytanie: jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce?

Czytaj dalej