Katarzyna Marczewska

Wypowiedź: Katarzyna Marczewska – Kula, brand manager Optima Cardio