Maciej Kupczyk

Dr hab. n. med. Prof. nadzw. Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego Uniwersytet Medyczny w Łodzi) jest nowym prezydentem elektem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Członek Komitet Naukowy III Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica.

Choroby płuc bez tabu – lekarze razem przeciw chorobom

Brak komentarzy
Choroby płuc bez tabu – lekarze razem przeciw chorobom

Wymiana doświadczeń i wiedzy między lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a lekarzem specjalistą w danej dziedzinie jest kluczowa dla jak najlepszego leczenia pacjentów. Lekarze POZ często czują się niedoinformowani, myślą, że nie mają wystarczających kwalifikacji do postawienia rozpoznania, zmiany dawkowania leku lub metody leczenia. Jak budować relacje między lekarzami POZ, a specjalistami? Na jakie korzyści mogą liczyć pacjenci?

Czytaj dalej