Nintedanib

Nintedanib

Brak komentarzy

Nintedanib został dopuszczony do stosowania w leczeniu rzadkiej choroby płuc o nazwie idiopatyczne włóknienie płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF). Wykazano, że spowalnia on postęp choroby, mierzony na podstawie rocznego tempa spadku czynności płuc. Nintedanib jest jednym z dwóch leków przeciwzwłóknieniowych o udowodnionym działaniu spowalniającym progresję IPF, które są jedynymi środkami farmakologicznymi dopuszczonymi i zalecanymi do stosowania u pacjentów z IPF przez wytyczne międzynarodowe.

Czytaj dalej

Kategorie: Leki

Tagi: