Nintedanib

Nintedanib został dopuszczony do stosowania w leczeniu rzadkiej choroby płuc o nazwie idiopatyczne włóknienie płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF). Wykazano, że spowalnia on postęp […] Read More