Rafał Becht

Specjalista onkologii klinicznej dr n. med. Rafał Becht. Dr n. med. Studia lekarskie ukończył w 2001 roku, uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza. Następnym krokiem w jego karierze zawodowej było zdobycie tytułu doktora nauk medycznych po dobyciu studiów doktoranckich i obronie pracy doktorskiej. Później w 2008 roku była specjalizacja z onkologii klinicznej oraz w 2014 zdany egzamin z immunologii klinicznej. Zawodowo związany jest z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie pełni funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów. Ponadto pomaga pacjentom w szczecińskiej Medklinice. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Leczy pacjentów z chorobami nowotworowymi stosując dostępne w medycynie terapie, tj. chemioterapia, immunoterapia czy leczenie skojarzone.

Żywienie chorych onkologicznych z zaburzeniami czucia smaku – tylko potrzeba czy realna konieczność?

Brak komentarzy
Wypowiedź - dr n. med. Rafał Becht
Wypowiedź – dr n. med. Rafał Becht: “Chociaż sam problem zaburzeń smaku i węchu może wydawać się mniej istotny w porównaniu z innymi konsekwencjami leczenia, to jego następstwa, mogą mieć często istotny wpływ na proces terapeutyczny i jego wyniki.”

Zmiany w odczuwaniu smaków czy nadwrażliwość na zapachy – z tymi problemami zmaga się do 70% chorych onkologicznie w trakcie chemio- i radioterapii[1]. Zaburzenia te z kolei mogą prowadzić do rozwoju niedożywienia – istotnego czynnika, który może wpływa na efekty leczenia czy tolerancję terapii u chorych na nowotwory[1],[2].

Czytaj dalej

Kategorie: Blog

Tagi: