Randomizowane kontrolowane badanie kliniczne

Randomizowane, kontrolowane badania kliniczne i badania prowadzone w warunkach codziennej praktyki klinicznej.
Randomizowane, kontrolowane badania kliniczne (randomised controlled trials, RCT) mają na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania badanych leków w dokładnie określonych warunkach i w wyselekcjonowanych populacjach chorych. Badania prowadzone w warunkach codziennej praktyki klinicznej obejmują z kolei chorych, którzy z różnych powodów nie kwalifikują się do udziału w RCT. Badania prowadzone w warunkach codziennej praktyki klinicznej stanowią uzupełnienie RCT, bo pozwalają na ocenę wyników leczenia w populacjach, które są bardziej reprezentatywne dla praktyki klinicznej niż populacje oceniane w prospektywnych badaniach klinicznych. Badania prowadzone w warunkach codziennej praktyki klinicznej odgrywają kluczową rolę w zdobywaniu klinicznie istotnych danych w miejscu opieki nad chorym oraz dostarczają klinicznie istotnych informacji, które można wykorzystać w opiece nad chorymi.

Badanie oceniające efekty stosowania połączenia tiotropium i olodaterolu, podawanego za pomocą inhalatora Respimat®

Brak komentarzy

Przedstawiono wyniki dużego europejskiego badania, w którym oceniano efekty stosowania połączenia tiotropium i olodaterolu, podawanego za pomocą inhalatora Respimat®, u chorych na POChP w codziennej praktyce klinicznej[I].

Czytaj dalej