Stanisław Kłęk

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2005 roku) oraz specjalista chirurgii onkologicznej (2008, egzamin złożony z wyróżnieniem). Doktor habilitowany nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2003 roku, z wyróżnieniem, pracy habilitacyjnej w 2012 roku). Od 2010 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim (ponad 730 członków) oraz towarzystwa członkowskiego European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Jako jeden z 24 osób na świecie posiada European ESPEN Diploma on Clinical Nutrition. Jest nauczycielem Leonardo da Vinci Life-Long Learning System. Współtwórca największego jednostki medycznej specjalizującej się w domowym żywieniu poza– i dojelitowym: Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed, w którym do dzisiaj pełni funkcję kierownika. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: American Society for Enteral and Parenteral Nutrition (ASPEN), European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN), British Society for Enteral and Parenteral Nutrition (BAPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii.

Jak nakarmić niedożywionych?

Brak komentarzy
Jak nakarmić niedożywionych?

Koszty nieleczonego niedożywienia sięgają w Polsce aż 11 mld zł rocznie. Według raportu „Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach” co najmniej 30 proc. pacjentów jest niedożywionych, a prawie 60 proc. nie otrzymało zalecanego żywienia. Żaden szpital w Polsce nie straci na wdrożeniu procedur sztucznego żywienia pacjenta, ponieważ są one dobrze wycenione i niemal wszystkie refundowane przez NFZ (oprócz doustnych diet przemysłowych). Pod tym względem, na tle innych krajów europejskich, mamy bardzo dobre założenia. Niestety w szpitalach i ZOZ-ach tylko co piąty pacjent otrzymuje prawidłową terapię żywieniową.

Czytaj dalej

Kategorie: Blog video

Tagi: