Stanisława Bazan-Socha

dr n. med. Stanisława Bazan-Socha, specjalista chorób wewnętrznych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalista z alergologii, w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej. działalność medyczna od czasu ukończenia studiów związana była z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest specjalistą z dziedziny chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, a jej zainteresowania kliniczne i badawcze dotykają przede wszystkim tematyki schorzeń autoimmunologicznych i alergologicznych.

Publikacje

1. Musial J, Swadzba J, Jankowski M, Grzywacz M, Bazan-Socha S, Szczeklik A. Thrombin generation measured ex vivo following microvascular injury is increased in SLE patients with antiphospholipid-protein antibodies. Thromb Haemost 1997; 78: 1171-1177. IF 4.582
2. Sanak M, Pierzchalska M, Bazan-Socha S, Szczeklik A. Enhanced expression of the leukotriene C4 synthase due to overactive transcription of an allelic variant associated with aspirin-intolerant asthma. Am J Respir Cell Mol Biol. 2000; 23: 290-296. IF 4.353
3. Mastalerz L, Nizankowska E, Sanak M, Mejza F, Pierzchalska M, Bazan-Socha S, Bestynska-Krypel A, Cmiel A, Szczeklik A. Clinical and genetic features underlying the response of patients with bronchial asthma to treatment with a leukotriene receptor antagonist. Eur J Clin Invest. 2002; 32: 949-55. IF 2.193

Życie w bólu – palący problem chorych na Fabry’ego

Brak komentarzy
Życie w bólu – palący problem chorych na Fabry’ego

Największym marzeniem cierpiących na chorobę Fabry’ego jest powrót do zdrowia. Ból, który jest nieodłącznym towarzyszem życia pacjentów uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i niekiedy nie pozwala stanąć na nogi. Oprócz powikłań nerkowych i sercowych, to właśnie zajęcie zmianami chorobowymi układu nerwowego w bardzo znaczącym stopniu wpływa na codzienne życie chorych – aż 83% z nich ma zawroty głowy, 80% odczuwa chroniczny ból dłoni i stóp, a 26% spotykają notoryczne omdlenia1. Niewłaściwa termoregulacja ciała pacjentów powoduje dotkliwy palący ból. Czy można go ugasić?

Czytaj dalej

„Serce ze spichrzu”, czyli kardiologiczne konsekwencje choroby Fabry’ego

Brak komentarzy

Choroba Fabry`ego dotyczy wielu typów komórek sercowych. Gromadzenie się w nich złogów globotriaozyloceramidu (GL-3), bezpośrednio oraz poprzez nasilenie procesów zapalnych i nieodwracalne włóknienie, prowadzi do wystąpienia poważnych powikłań kardiologicznych. Niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, przerost lewej komory serca u wielu pacjentów z chorobą Fabry’ego przyczyniają się do skrócenia czasu życia. Świadomość ryzyka wystąpienia tych powikłań sprawia, że tym trudniej zaakceptować chorym bezsilność wynikającą z braku dostępu do skutecznej terapii.

Czytaj dalej

Czy chorzy na Fabry`ego muszą cierpieć?

Brak komentarzy
Czy chorzy na Fabry`ego muszą cierpieć?

Choroba Fabry`ego jest drugą najczęściej występującą chorobą rzadką w Polsce. Szacuje się, że cierpi na nią około 70 osób. Ogromny ból, który odczuwają jest skutkiem postępujących uszkodzeń narządów wewnętrznych. Refundację terapii, powodującej zahamowanie choroby, posiadają pacjenci we wszystkich krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski. Obecnie rozpatrywane są dwa wnioski o wpisanie leków na listę refundacyjną.

Czytaj dalej

Choroby rzadkie bez tajemnic

Brak komentarzy
Choroby rzadkie bez tajemnic

Choroby rzadkie mimo swojej mylnej nazwy dotykają w Polsce około 3 milionów ludzi. Pacjenci często długo borykają się z nieodpowiednim rozpoznaniem choroby, jednak jak się okazuje, dopiero po diagnozie natrafiają na gorsze problemy, ponieważ wymagają oni kompleksowej opieki lekarskiej. Leczenie chorób rzadkich jest zazwyczaj bardzo kosztowne i wymaga ogromnego wsparcia ze strony decydentów. Ogromnym problemem w Polsce jest fakt, iż mimo że istnieją rozwiązania terapeutyczne dla pacjentów, to nie są one refundowane.

Czytaj dalej

Niewidoczna choroba Fabry’ego, realny ból – jak pomóc pacjentom?

Brak komentarzy
Niewidoczna choroba Fabry’ego, realny ból – jak pomóc pacjentom?

75% pacjentów od najmłodszych lat cierpi z powodu bólu, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie. Ich ciało niemal nie wydziela potu, przez co źle znoszą wysokie temperatury i muszą unikać słońca. Jak podkreślają eksperci, pacjentom można pomóc, jednak Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie refunduje dla nich terapii.

Czytaj dalej