Sylwester Czopek

Prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Życiorys naukowy

Stopnie naukowe

1981 – ukończone z wyróżnieniem studia archeologiczne – UMCS w Lublinie (praca magisterska: „Kultura pomorska w Kotlinie Chodelskiej”)
1989 – doktorat – IHKM PAN Warszawa (rozprawa: Południowo-wschodnie pogranicze kultury pomorskiej”)
1996 – habilitacja – UJ Kraków (na podstawie książki: „Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem”, Rzeszów 1996)
2003 – tytuł profesora

Praca zawodowa, pełnione funkcje
1981-2008 – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (w latach 1991-2008 Dyrektor)
Od 1997 Wyższa Szkoła Pedagogiczna, obecnie (od 2001): Uniwersytet Rzeszowski (1999-2008 – Dyrektor Instytutu, 2008-2012 – Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, 2015 p.o. Rektor, od 2016 Rektor).

Jest autorem, współautorem i redaktorem licznych prac naukowych z zakresu archeologii, w tym autorem dziewięciu książek. Powoływany w skład rad i kolegiów redakcyjnych periodyków branżowych, tj. „Acta Archaeologica Carpathica”, „Sprawozdania Archeologiczne”, „Materiały Archeologiczne” i innych. Został członkiem Komisji Prehistorii Karpat PAU oraz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Specjalizuje się w zagadnieniach archeologii powszechnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

W 2011 został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_Czopek, http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/wladze-uczelni

Projekt „Kids and Diabetes in Schools”, realizowany w Polsce na rzecz dzieci z cukrzycą, wyróżniony nagrodą Health Collaboration Award w kategorii zapobiegania i budowania świadomości

Brak komentarzy

Polska filia globalnej spółki farmaceutycznej Sanofi otrzymała prestiżową nagrodę Health Collaboration Award w ramach konkursu organizowanego przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Inicjatywa „Kids and Diabetes in Schools” (KiDS) została uznana za najbardziej innowacyjny program w kategorii zapobiegania i budowania świadomości.

Czytaj dalej