Waldemar Machała

prof. nadzw. dr hab. n med. Waldemar Machała, Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zainteresowania: Metody monitorowania układu sercowo-naczyniowego, aspekty znieczulenia do operacji w obrębie klatki piersiowej, wpływ różnych technik i metod znieczulenia na parametry oddechowe i hemodynamiczne oraz wpływ urazu (także operacyjnego) na ustrój. Przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w czasie znieczulenia, blok resztkowy. Przypadkowy powrót świadomości w czasie znieczulenia.

Pierwsze w Polsce badanie na temat płynoterapii śródoperacyjnej – prof. Waldemar Machała

Brak komentarzy
Pierwsze w Polsce badanie na temat płynoterapii śródoperacyjnej - prof. Waldemar Machała

Płynoterapia jest wdrażana w czasie, kiedy chory sam nie może przyjmować płynów, co sprawia, że jest jedną z najczęściej wykonywanych interwencji terapeutycznych w polskich szpitalach. Ogólnopolskie badanie „Ocena płynoterapii śródoperacyjnej” to pierwsza tego typu analiza w Polsce, przeprowadzona przez zespół ekspertów, która pokazuje skalę, rodzaj i jakość prowadzonej płynoterapii. Badanie pozwoliło ocenić pewne zjawiska dotyczące przetaczania płynów. W polskich szpitalach przetaczane są znaczne objętości płynów infuzyjnych (kroplówek). Zjawisko to dotyczy tak krystaloidów, jak i koloidów. Te ostatnie nie są optymalnym rozwiązaniem w okresie śródoperacyjnym u chorych operowanych planowo, u których w czasie operacji nie współistnieje krwotok. Więcej – jeżeli są już podawane koloidy, to wybór w niemałej części pada na żelatynę, a nie na hydroksyetylowaną skrobię. Odmiennie jest z lekami wazoaktywnymi, które podawane są niezbyt często, a jeżeli już to ich wybór ogranicza się do tylko jednego leku.

Czytaj dalej

Kategorie: Blog

Tagi: