Aleksandra Karbowniczek

Dr n. med. Aleksandra Karbowniczek specjalista neurolog

Aktywnie uczestniczy w projektach naukowych i badaniach klinicznych dotyczących choroby Parkinsona oraz angażuje się w działalność Stowarzyszeń Pacjentów z chorobą Parkinsona. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych w szczególności: choroby Parkinsona, drżenia samoistnego, zespołu niespokojnych nóg i innych schorzeń układu pozapiramidowego. Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z neurologii ukończyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w okresie studiów pracując w ramach wolontariatu, w Polsce i Wielkiej Brytanii, z pacjentami ze schorzeniami neurologicznym. Doświadczenie w zakresie leczenie chorób pozapiramidowych zdobywała w Przyklinicznej Poradni Schorzeń Pozapiramidowych CSK MSWiA w Warszawie oraz w Polskiej Akademii Nauk, prowadząc granty naukowe dedykowane pacjentom z chorobą Parkinsona.

Wyniki ogólnopolskiego badania „Opiekunowie osób chorych onkologicznie i neurologicznie”

Brak komentarzy
Wyniki ogólnopolskiego badania „Opiekunowie osób chorych onkologicznie i neurologicznie”

Bliscy osoby przewlekle chorej często z dnia na dzień muszą wejść w nową rolę i zmierzyć się z nieznanymi dotąd problemami i emocjami. Strach, wątpliwości, smutek, poczucie bezradności – to najczęściej wymieniane uczucia, towarzyszące opiekunom w nowej sytuacji[1],[2]. Jakie wyzwania są dla nich najtrudniejsze? Jaka pomoc może okazać się dla nich najcenniejsza? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielili opiekunowie osób chorych onkologicznie i neurologicznie podczas badania przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”.

Czytaj dalej