Jacek Graliński

Jacek Graliński przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego przy Amerykańskiej Izbie Handlowej AmCham (Rada Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce).

Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce

Brak komentarzy
Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce

Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt. „Poprawa dostępu do innowacyjnych terapii jako czynnik wzrostu inwestycji w Polsce” innowacje w sektorze farmaceutycznym mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, jakości kapitału ludzkiego, a w konsekwencji wzrostu gospodarczego. Jednak do tej pory potencjał działalności innowacyjnej tej branży w Polsce nie był w pełni wykorzystywany. Zdając sobie sprawę z wagi tej kwestii przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej oraz producentów leków dyskutowali nt. możliwych odpowiedzi na pytanie: jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce?

Czytaj dalej