Krzysztof Chlebus

Dr Krzysztof Chlebus dyplom lekarza uzyskał w 1995 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Następnie w latach 1999–2000 odbył studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej na Wydziale Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Członek European Society of Cardiology od 2008.

W 2007 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: kardiologia na podstawie rozprawy pt. Wartość prognostyczna analizy polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna, glikoprotein płytkowych oraz przedsionkowego czynnika natriuretycznego w przewidywaniu częstości występowania incydentów sercowo-naczyniowych w kohorcie pracowników Portu Gdańskiego w 8-letniej obserwacji Od 20 sierpnia 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w rządzie Donalda Tuska. 10 stycznia 2014 złożył dymisję i został zastąpiony na stanowisku podsekretarza stanu przez Piotra Warczyńskiego. Żródło: Wikipedia.

Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce

Brak komentarzy
Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce

Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt. „Poprawa dostępu do innowacyjnych terapii jako czynnik wzrostu inwestycji w Polsce” innowacje w sektorze farmaceutycznym mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, jakości kapitału ludzkiego, a w konsekwencji wzrostu gospodarczego. Jednak do tej pory potencjał działalności innowacyjnej tej branży w Polsce nie był w pełni wykorzystywany. Zdając sobie sprawę z wagi tej kwestii przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej oraz producentów leków dyskutowali nt. możliwych odpowiedzi na pytanie: jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce?

Czytaj dalej