Maciej Klimek

Nawet 12 tysięcy zgonów mniej dzięki dodatkowym wydatkom na ochronę zdrowia

Brak komentarzy
Nawet 12 tysięcy zgonów mniej dzięki dodatkowym wydatkom na ochronę zdrowia

Nawet o 12 tysięcy zgonów rocznie mogłaby zostać obniżona przedwczesna śmiertelność, gdyby dzięki dodatkowym wydatkom publicznym na ochronę zdrowia został wyrównany dostęp do leków pomiędzy Polską a średnią europejską – wynika z raportu pt: „Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych”, opracowanego przez IQVIA Polska na zlecenie Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Dzięki temu populacja mogłaby zwiększyć się o 93 tys. osób do 2024 roku, z czego 1/3 byłaby w wieku produkcyjnym. Te pozytywne zmiany demograficzne przyczyniłyby się do uzyskania dodatkowych korzyści w gospodarce na poziomie 35 mld PLN.

Czytaj dalej