Marcin Grabowski

Dr hab. med. Marcin Grabowski , Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Adiunkt, I Katedra i Klinika Kardiologii WUM. Główne osiągnięcia zawodowe i organizacyjne:
– kierownik grantu Dziekana I Wydziału Lekarskiego WUM (1WR/NK1W);
– przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej;
– kierownik organizacyjny kursów i szkoleń specjalizacyjnych z kardiologii dla lekarzy;
– zorganizowanie Pracowni kontroli i telemonitoringu implantowanych urządzeń serca (Kardionet);
– samodzielny operator w trakcie zabiegów implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów; opieka i kontrola pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii.

Codzienność z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym (docent Marcin Grabowski)

Brak komentarzy
Codzienność z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym

Implantacja urządzenia kardiologicznego to ważny moment w życiu pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Jak na co dzień funkcjonować z wszczepionym urządzeniem: co wolno, a czego lepiej unikać z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD), stymulatorem serca (IPG), urządzeniem do terapii resynchronizującej (CRT), stosowanymi w terapii różnego rodzaju arytmii?

Czytaj dalej

Kategorie: Blog

Tagi: