Monika Zientek

Monika Zientek – Stowarzyszenie „3majmy się razem”. Stowarzyszenie „3majmy się razem” współpracuje z Instytutem Reumatologii w Warszawie, gdzie organizuje spotkania z rodzicami dzieci chorych.