Fundacja STOMAlife wyróżniona nagrodą „Dla Zdrowia i Pacjenta”

Fundacja STOMAlife wyróżniona nagrodą „Dla Zdrowia i Pacjenta”

7 lutego podczas uroczystej gali XIV Forum Organizacji Pacjentów, Fundacja STOMAlife została wyróżniona w kategorii Profilaktyka nagrodą przyznawana wspólnie przez Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa NFZ oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej „Dla Zdrowia i Pacjenta”. Główną ideą nagrody jest uhonorowanie organizacji wyróżniających się profesjonalizmem oraz skutecznością w działaniach dla dobra pacjentów.

Nagroda „Dla Zdrowia i Pacjenta” została ustanowiona w 2020 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: Wolontariat, Profilaktyka, Prawo i Bezpieczeństwo Pacjenta. Udział w wydarzeniu wziął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielski oraz ks. Arkadiusz Nowak, pomysłodawca Forum.

Jak podkreślił Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, przesłaniem Dnia Chorego jest zaakcentowanie, że osoby chore powinny czuć się ważne i być w centrum naszej uwagi. Istotna w działaniach organizacji pacjenckich jest pomoc pacjentowi przeżyć jego chorobę. Choć nie każdego z nich można wyleczyć, możemy ograniczyć jego cierpienie.

Fundacja STOMAlife wyróżniona nagrodą „Dla Zdrowia i Pacjenta” (2)
Fundacja STOMAlife wyróżniona nagrodą „Dla Zdrowia i Pacjenta” (2)

„Organizacje pacjentów są lustrem potrzeb pacjentów, dokładnie znają potrzeby pacjentów, ponieważ na co dzień są blisko pacjenta. Jestem otwarty na propozycje, będę wspierać Wasze działania, zapraszam wszystkich do współpracy w Radzie Organizacji Pacjentów” – zaznaczył Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

STOMAlife od ponad 5 lat walczy z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików oraz edukuje pacjentów i społeczeństwo w zakresie faktów i mitów związanych ze stomią. W ramach działań Fundacji STOMAlife, w całej Polsce, tworzone są punkty konsultacyjno – szkoleniowe dla stomików oraz ich bliskich. W ramach Fundacji działa również specjalna infolinia dla pacjentów, STOMAlife dyżuruje również na infolinii działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wyłonienie stomii wiąże się z obawą braku akceptacji ze strony społeczeństwa i brakiem umiejętności poradzenia sobie w nowej sytuacji, stąd tak istotna rola uzyskania bezpłatnych i kompleksowych porad specjalistów, dotyczących nauki codziennego życia ze stomią, w tym jej właściwej pielęgnacji. Edukacyjne działania Fundacji obejmują też obszar praw pacjenta, ucznia, studenta i pracownika. Dzięki naszym działaniom i wsparciu partnerów dotychczas powstało już kilkanaście punktów konsultacyjno-szkoleniowych, w których stomicy mogą znaleźć pomoc zarówno po operacji, ale też na dalszym etapie życia. Punkty funkcjonują już m.in. w: Bydgoszczy, Toruniu, Radomiu, Gdańsku, Słupsku, Poznaniu i Warszawie” – podkreśla Dorota Minta, Prezes Fundacji Stomalife.

Fundacja wydaje również specjalne karty informacyjne dla pacjentów ułatwiające podróże lotnicze, jak również szkoli pracowników portów lotniczych i służby kontrolne. Fundacja Stomalife prowadzi także bezpłatne porady i konsultacje dla pacjentów ze stomią z udziałem: psychologów, seksuologów, pielęgniarek stomijnych, fizjoterapeutów oraz lekarzy specjalistów.

Fundacja STOMAlife wyróżniona nagrodą „Dla Zdrowia i Pacjenta” (3)
Fundacja STOMAlife wyróżniona nagrodą „Dla Zdrowia i Pacjenta” (3)

Pełną listę punktów konsultacyjno-szkoleniowych oraz więcej informacji o działaniach Fundacji można znaleźć na oficjalnej stronie Fundacji: https://stomalife.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.