Immunologia nowotworów

Immunologia nowotworów

Naukowcy z SGGW wnoszą istotny wkład w walkę z nowotworami. Praca, którą wykonują jest ogromną szansą w leczeniu zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Najważniejsze kierunki badań prowadzonych w zespole prof. dr hab. Magdaleny Król – kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dotyczą immunoonkologii, biologii nowotworu, wpływu hipoksji na rozwój komórki nowotworowej, terapii guzów litych, poszukiwania wskaźników prognostycznych i predylekcyjnych potrójnie negatywnego raka piersi.

Jednym z głównych tematów badań jest opracowanie i testowanie nowej terapii komórkowej guzów litych. Problemy współczesnej terapii najczęściej polegają na trudnościach docierania leków przeciwnowotworowych do guzów litych, szczególnie do ich miejsc niedotlenionych. Miejsca niedotlenione przyciągają makrofagi, które posiadają zdolność migracji nawet do miejsc odległych od naczyń krwionośnych, niedostępnych dla leków czy innych komórek odpornościowych. Makrofagi mogą zatem stanowić dobry system dostarczania substancji do tych rejonów. W badaniach wykorzystywana jest „klatka” białkowa – ferrytyna jako nośnik leków, który może być transportowany przez makrofagi. „Klatka” ferrytynowa jest łatwo pochłaniana przez makrofagi, a następnie transportowana do guza i w aktywny sposób przekazywana komórkom nowotworowym. Jest to odkryty przez zespół mechanizm przekazywania ferrytyny do komórek nowotworowych – TRAIN (ang. TRAnsfer of Iron-binding proteiN). Mechanizm TRAIN jest obecnie badany w ramach ERC Starting Grant. TRAIN wskazuje na nową drogę komunikacji między makrofagami a komórkami nowotworowymi, która może być wykorzystana do „przemycenia” leków antynowotworowych bezpośrednio do komórki nowotworowej, co stanowiłoby innowacyjną terapię komórkową guzów litych. ERC uznało ten projekt za jeden z dziesięciu najciekawszych w ostatnich 10 latach. Projekt realizowany jest we współpracy z jednostkami krajowymi (WUM oraz UW) oraz naukowcami z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch i Niemiec.

Drugim ważnym projektem realizowanym w zespole jest stworzenie klasyfikacji molekularnej potrójnie negatywnego raka piersi i wytypowanie nowych biomarkerów korelujących z chemiowrażliwością i przebiegiem choroby. Wynikiem końcowym badań będzie opracowanie nowego testu diagnostycznego, który przyczyni się do poprawy efektów leczenia. Projekt realizowany jest we współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.