Katarzyna Jańska

Katarzyna Jańska, lekarz internista.