Gedeon Richter z prestiżową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w dwóch kategoriach

Gedeon Richter z prestiżową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w dwóch kategoriach

Firma Gedeon Richter została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Medycyna i farmacja przyszłości” za realizację projektu związanego z rozbudową laboratorium badawczo-rozwojowego poprzez utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząstek. Jednak to nie jedyne wyróżnienie firmy tą prestiżową nagrodą. Również Dyrektor Rozwoju Produktów Gedeon Richter Polska – dr n. farm. Renata Pawlak-Morka, w ramach tego samego projektu otrzymała nagrodę w kategorii „Inspirująca kobieta w organizacji” za innowacyjne podejście do pracy, które przełożyło się na zainicjowanie i koordynację całego procesu.

Nanotechnologia jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną wiedzy, dzięki której możliwy jest rozwój nowych kierunków badań w medycynie. Na świecie prowadzonych jest szereg projektów mających na celu uzyskanie nanocząstek w formie nanosfer, nanokapsułek czy liposomów, które mają na celu poprawę właściwości farmakodynamicznych oraz farmakokinetycznych leków. Celem nagrodzonego projektu jest rozwój istniejącego centrum badawczo-rozwojowego firmy Gedeon Richter Polska poprzez utworzenie pierwszej w Polsce jednostki specjalizującej się w opracowaniu innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząstek na skalę przemysłową. Nowa forma otrzymywania tych substancji ma zostać wykorzystana w procesie wytwarzania produktów leczniczych z klasy BCS IV, charakteryzujących się słabą rozpuszczalnością oraz słabą wchłanialnością.

Projekt zakłada również opracowanie metod analitycznych potwierdzających jakość otrzymanego produktu zgodnie z wytycznymi i najwyższymi standardami obowiązującymi w EU. Dzięki temu leki oparte o substancje czynne w formie nanocząstek będą charakteryzowały się większą dostępnością biologiczną oraz mniejszą liczbą działań niepożądanych, co przełoży się na zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Od początku celem firmy Gedeon Richter Polska jest dostarczanie społeczeństwu produktów leczniczych najwyższej jakości, o wysokiej skuteczności terapeutycznej, a jednocześnie dostępnych cenowo dlatego stale inwestujemy w innowacyjne prace badawcze. Chcemy się stale rozwijać w związku z tym prawie 15% wszystkich zatrudnionych pracowników realizuje się w działach badawczych, a w roku 2017 przeznaczyliśmy blisko 20 mln złotych na prowadzone przez nich prace. Cieszymy się, że dostrzeżono i doceniono nasze inicjatywy. Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest oznaką, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Tomasz Németh, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Renata Pawlak-Morka „Inspirującą kobietą w organizacji”

Gedeon Richter inwestuje nie tylko w innowacyjne prace badawcze, ale również i w najlepszych managerów. W 2016 roku do Gedeon Richter Polska dołączyła dr n. farm. Renata Pawlak-Morka i objęła stanowisko Dyrektora Rozwoju Produktów. Ma ona szerokie ponad 15-letnie doświadczenie naukowe i badawcze, które zdobywała w polskich i zagranicznych jednostkach naukowych, takich jak Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk i Laboratorium Chemii Bioorganicznej i Bionieorganicznej na Sorbonie w Paryżu. Renata Pawlak-Morka zapoczątkowała wiele zmian w Gedeon Richter Polska w zakresie prowadzonych prac badawczych koncentrując się na innowacyjnym podejściu oraz trudnych nowych technologiach, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Jednym z przedsięwzięć, które zainicjowała i koordynuje jest rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Gedeon Richter Polska specjalizującego się w nanotechnologii za które otrzymała Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Inspirująca kobieta w organizacji”.

Jestem niezmiernie zaszczycona z otrzymania Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Nasz projekt, to nie tylko szansa na rozwój Gedeon Richter Polska, ale także możliwość postępu w polskiej branży farmaceutycznej. To również wielka mobilizacja dla mnie, by dalej się rozwijać i stawiać sobie nowe cele. Warto przy tym zauważyć, że Gedeon Richter Polska od lat konsekwentnie dąży do zapewnienia pacjentom i lekarzom dostępu do szerokiej gamy produktów oraz wysoce zaawanasowanych terapii. To właśnie w Polsce jest zlokalizowane jedno z trzech największych centrów badawczo-rozwojowych naszej grupy – mówi dr n. farm. , Dyrektor Rozwoju Produktów w Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Gedeon Richter z prestiżową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w dwóch kategoriach (2)
Gedeon Richter z prestiżową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w dwóch kategoriach (2)
Gedeon Richter z prestiżową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w dwóch kategoriach (3)
Gedeon Richter z prestiżową Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w dwóch kategoriach (3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.