Magdalena Król najmłodszą profesorką nauk weterynaryjnych w historii tej dyscypliny w Polsce

Magdalena Król najmłodszą profesorką nauk weterynaryjnych w historii tej dyscypliny w Polsce

2 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr hab. Magdalenie Król, pracownikowi Katedry Nauk Fizjologicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Obecnie jest ona najmłodszym profesorem nauk weterynaryjnych w historii tej dyscypliny w Polsce. Ma 37 lat!

Prof. Magdalena Król jest specjalistką w zakresie onkologii eksperymentalnej. Jej praca była wielokrotnie doceniana i nagradzana. Otrzymała m.in. stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendium Pfizer Animal Health, stypendium habilitacyjne L’Oreal oraz nagrodę Unesco dla kobiet, a także wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W 2016 r. otrzymała prestiżowy Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) o wartości 1,4 mln euro.

Dzięki uzyskanej dotacji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW powstało laboratorium Król Lab. Pracujący w nim zespół naukowców prowadzi projekt badawczy mający na celu wyjaśnienie zjawiska biologicznego odkrytego przez prof. Magdalenę Król. Podczas wieloletniej pracy naukowej związanej z badaniem nowotworów zauważyła, że pewne komórki układu immunologicznego przekazują komórkom nowotworowym specyficzną grupę białek i wpadła na pomysł wykorzystania tej wiedzy w praktyce onkologicznej. Ten mechanizm prawdopodobnie może zostać wykorzystany do precyzyjnego dostarczania leków niszczących nowotwór bezpośrednio do guza. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, czeka nas przełom w terapii onkologicznej.

Więcej o dorobku naukowym i badaniach prowadzonych przez prof. Magdalenę Król można przeczytać na stronie Praca naukowa to moje hobby.

O pracy zespołu prof. Magdaleny Król i innych naukowcach z SGGW zajmujących się diagnostyką i terapią nowotworów można przeczytać w artykule Naukowcy z SGGW opracowują nowe metody walki z rakiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.