Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej

Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej

„Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej” – zadbajmy razem o powietrze, którym oddychają dzieci. Zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na zdrowie nas wszystkich. Jednak to dzieci należą do grupy, która jest na nie najbardziej narażona. Aż 93% dzieci żyje w miejscach, w których poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza normy WHO(1). Polska przoduje w niechlubnych rankingach zanieczyszczenia powietrza(2). Dlatego w ramach nowej kampanii edukacyjnej „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”, zainicjowanej przez markę Otrivin Oddychaj Czysto, każdy może pomóc oczyszczać powietrze w szkołach!

Dzieci spędzają na zewnątrz zdecydowanie więcej czasu niż dorośli. Wszyscy zachęcamy je do spędzania czasu na świeżym powietrzu zamiast przed komputerem. Jednak czy powietrze na którym się bawią rzeczywiście jest „świeże”? Okazuje się, że ponad dwie trzecie szkolnych placów zabaw w całej Polsce znajduje się na terenach silnie zanieczyszczonych(3).

Dzieci są szczególnie narażone na zanieczyszczenia powietrza, co wynika z kilku powodów. Dzieci oddychają szybciej niż dorośli, co oznacza, że pobierają do płuc więcej powietrza. Dodatkowo ze względu na wzrost znajdują się bliżej ziemi, a to tam niektóre zanieczyszczenia osiągają swoje maksymalne stężenie. Wdychają więc więcej zanieczyszczeń powietrza niż osoby dorosłe w przeliczeniu na masę ciała, czyli otrzymują stosunkowo większą dawkę substancji szkodliwych i toksycznych w porównaniu ze swoimi rodzicami(4). Narażenie na zanieczyszczenie powietrza powoduje nie tylko zwiększenie częstości chorób dzieci, ale obniża również potencjał zdrowotny w ich życiu dorosłym.

Temat zdrowego oddychania jest dla nas niezwykle istotny. Zdrowie dzieci jest szczególnym obiektem troski, jako że to właśnie one są najbardziej narażone na wpływ zanieczyszczeń powietrza. Sytuacja w Polsce zasługuje na wyjątkową uwagę, jako że znajduje się tutaj 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. W celu uświadamiania wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dziecka zainicjowaliśmy kampanię „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”, w ramach której przekażemy oczyszczacze powietrza do 40 szkół w Polsce. W okresie maj – czerwiec za każdy zakupiony produkt Otrivin Oddychaj Czysto, przeznaczymy złotówkę na zakup oczyszczaczy – mówi Katarzyna Bartczak z firmy GSK, producenta Ortivin Oddychaj Czysto, wyrobu medycznego służącego do codziennej higieny nosa.

Państwowy Instytuty Badawczy NASK partnerem kampanii

Szkoły, jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze, są miejscem, szczególnie ważnym, w którym należy upowszechniać wiedzę i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów mających wpływ na jakość życia. Przy wyborze szkół, które otrzymają oczyszczacze powietrza, kierowaliśmy się danymi zbieranymi przez mierniki, w które zostały wyposażone szkoły biorące udział w programie ESA. Wytypowane zostały placówki znajdujące się w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pyłami PM2.5 oraz PM10. Ponieważ najmłodsze dzieci są szczególnie narażone na konsekwencje zdrowotne będące wynikiem oddychania zanieczyszczonym powietrzem, spośród placówek znajdujących się w najbardziej zanieczyszczonych miejscach w Polsce wybrane zostały te, które posiadają zerówki bądź przedszkola. Dodatkowym kryterium było zaangażowanie szkół w program ESA i podejmowanie działań upowszechniających wiedzę w temacie zdrowego powietrza. Na tej podstawie wyłoniliśmy 40 szkół, które najbardziej skorzystają z oczyszczaczy – tłumaczy Barbara Leśniczak z Państwowego Instytutu Badawczego NASK, partner merytoryczny kampanii, który od lat realizuje program dla szkół Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Celem kampanii „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej” jest uświadomienie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci i pokazywanie sposobów na to, jak zmniejszać ten negatywny wpływ. Powietrze, którym oddychamy, jest pełne zanieczyszczeń, jednak człowiek posiada naturalną broń do ochrony przed ich wpływem – nos! Jest to naturalny filtr chroniący nas przed zanieczyszczeniami, alergenami, a nawet wirusami przeziębienia i grypy. Niestety wysoki poziom zanieczyszczeń może przeciążać naturalny filtr nosa i prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Dbając o higienę nosa wspomagamy jego naturalne funkcje filtrujące i zmniejszamy negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza.

Zadbaj o lepszą codzienną higienę swojego nosa i pomóż dzieciom oddychać czysto! Szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się na stronie: https://www.otrivin.pl/.


Przypisy

  1. WHO: Air pollution and child health: prescribing clean air.
  2. Smog Lab: Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej.
  3. Polish Smog Alert: Air in Poland – Polish Smog Alert.
  4. Greenpeace: https://www.greenpeace.org/global/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.